tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Výroba paliva z biomasy  >  Dřevěné pelety

Dřevěné pelety

Jedná se zpravidla o granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a délce 1 až 5 cm, které jsou vyrobeny výhradně z organického materiálu, biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny) bez chemických přísad. Pelety se lisují za vysokého tlaku na protlačovacích matricových lisech.

Pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo. Mají nízký obsah vody (okolo 10%), vysokou výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), nízký obsah popelovin (do 1%), snadno se s nimi manipuluje a jejich spalování probíhá s minimálními negativními účinky na ekologii. Proto, je toto palivo obecně považováno za palivo budoucnosti nejen v zemích západní Evropy.

Dřevěné pelety patří mezi palivo budoucnosti, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie a navíc toto palivo lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá.

Jaké jsou charakteristické znaky pelet a jaké výhody nám v praxi přináší jejich využívání k energetickým účelům?

  • na rozdíl od fosilních paliv se jedná o obnovitelný zdroj energie pro vytápění
  • vysoká výhřevnost (do 18,5 MJ/kg),
  • nízký obsah popelovin (0,5 až 1 %)
  • nízký obsah vody (kolem 10 %),
  • nízké nároky na skladovací prostory dané vysokou objemovou hmotností
  • přijatelná cena za vyrobenou jednotku tepla v důsledku vysoké účinnosti
  • možnost automatizace procesů spalování
  • nízký obsah emisí
  • perspektivní standardní ekologické palivo

Hlavní výhodou pelet je a mělo by být zejména  to, že se jedná o tuzemské ekologické palivo vyrobené z biomasy v ČR a že by jejich cena neměla být závislá na ceně ropy, jak je tomu v současné době například u zemního plynu.

Spalování pelet se provádí ve speciálních automatických kotlích na dřevěné pelety, nebo v krbových kamnech, či peletových krbových vložkách. Vrcholem techniky jsou dnes již používané kondenzační peletové kotle a malé kogenerační jednotky, které současně s výrobou tepla jsou schopny vyrábět také elektřinu.

Certifikace pelet

Řídí se podle normy EN 14961-2. Tato norma určuje základní parametry a kvalitu pelet. Oproti klasickým parametrům, jako je výhřevnost nebo vlhkost, jsou zde zkoumána i další kritéria a to objemová hmotnost a velikost částic a je zde i požadavek na vysokou teplotu tání popela, aby nemohl struskovat a napékat se na hořák

Nejkvalitnější pelety dle kvality použitého dřeva jsou zařazeny do kategorie ENplus, třidy A1.

Třída A1 je vhodná pro kotle, kamna a krbové vložky v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.

Třída A2 je vhodná pro větší kotle, protože při jejím spalování vzniká víc popela z důvodu podílu částic kůry, která je obsažena v materiálu z lesních těžebních zbytků.

Ve třídě B jsou zařazeny dřevěné pelety pro průmyslové využití, ve kterých je již větší podíl popele, protože jsou vyrobeny z použitého dřeva a obsahují vyšší procento kůry.