tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Výroba paliva z biomasy

VÝROBA PALIVA Z BIOMASY

Všude tam, kde je dostatek suroviny na výrobu vlastních biopaliv, se vyplatí do tohoto oboru investovat. Zejména hospodáři na farmách a v zemědělských podnicích mají možnost získat, jak vstupní suroviny na výrobu biopaliv, tak mají také k dispozici potřebné výrobní haly i sklady. V následujících kapitolách se dozvíte základní informace o výrobě bioplynu, dřevěných briket, pelet i o výrobě dřevní štěpky. Tato paliva patří mezi obnovitelné zdroje energie a jejich používání nezatěžuje takovou měrou naše životní prostředí, jako fosilní paliva.