tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Větrání  >  Nucené větrání

Nucené větrání

Tam kde nepostačuje k výměně vzduchu přirozené větrání, musíme použít nucené větrání, které není závislé na atmosférických podmínkách, neboť je zajištěno ventilátory poháněnými elektromotory.

Ventilátory mohou být umístěny centrálně a nebo lokálně (decentrálně). Hlavní potrubní rozvody vzduchotechniky v nichž jsou osazeny ventilátory mohou být vedeny horizontálně a nebo vertikálně.

Centrální nucené větrání

K větrání dochází pomocí centrálních ventilátorů, které jsou osazeny na konci stoupacího sběrného potrubí, většinou na střechách budov. Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a odvodních prvků včetně tlumičů hluku jsou kryty výkonem centrálního ventilátoru. Přívod vzduchu se zajišťuje přívodními prvky s tlumiči hluku za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky s tlumiči hluku v rámech oken, termostatickými přívodními prvky a podobně. Ventilátory jsou v provozu podle požadavku uživatelů, mohou být ovládány hygrostaty, termostaty, čidly CO2, doplněny doběhovými spínači a spínači trvale sníženého větrání.

Lokální nucené větrání

Větrání se provádí pomocí ventilátorů, které jsou osazeny v jednotlivých místnostech a jsou připojeny do stoupacího sběrného potrubí. Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a průchozích prvků jsou kryty výkonem individuálních ventilátorů v bytových jednotkách. Přívod vzduchu se zajišťuje přívodními prvky za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky v rámech oken, termostatickými přívodními prvky a podobně. Ventilátory jsou v provozu podle požadavku uživatelů, mohou být ovládány hygrostaty, termostaty, čidly CO2, doplněny doběhovými spínači a spínači trvalého sníženého větrání.

Centrální větrání řízené skutečnou potřebou

Tento Inteligentní systém centrálního větrání je založen na tom, že potřeba větrání se mění v závislosti na různých faktorech a to například v závislosti na stoupající lidské aktivitě, která ovlivňuje produkci CO2, má vliv na výši vlhkost a způsobuje nárůst teploty. V tomto případě se automaticky zvýší větrací výkon. Dále v závislosti na povětrnostních podmínkách, pokud je dostatečný rozdíl vnitřní teploty (ti) a venkovní teploty (te) a dostatečný termický vztlak ve stoupačce, je možné výkon větrání naopak snížit.

Větrání se provádí pomocí "inteligentních" centrálních ventilátorů poháněných stejnosměrným EC motorem (elektronicky komutovaným), jež obsahují jednodeskový počítač a příslušná čidla tlaku, resp. průtoku. Osazeny jsou většinou na střechách budov na konci stoupacího sběrného potrubí. Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a odvodních prvků jsou kryty výkonem centrálního ventilátoru. Přívod vzduchu se zajišťuje zásadně hlukově izolovanými přívodními prvky za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky v rámech oken, termostatickými přívodními prvky, elektricky ovládanými odvodními talířovými ventily a podobně. Ventilátory jsou v provozu pouze podle požadavku uživatelů. Vždy jsou ovládány inteligentními čidly CO2 a doplněny čidly vlhkosti, teploty a programovatelnými časovými spínači pro ovládání odvodních talířových ventilů a spínači trvale sníženého větrání.