tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Osvětlení LED  >  Interiérové

Interiérové osvětlení LED

Při výběru osvětlení je vhodné se zaměřit na to, aby osvětlení bylo energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustavou a způsobem ovládání a regulace osvětlení.

Jaké nároky je potřebné splnit při instalaci LED svítidel?

Je známo, že ve všech oborech lidské činnosti potřebují lidé pro svoji práci dostatek světla. Intenzita světla a způsob osvětlení bude hrát hlavní roli při jejich pracovním výkonu a požadované hladiny osvětlení pro různé činnosti člověka jsou předepsány normami, předpisy nebo doporučeními.

LED svítidla osazená v provozu jsou často vystavena prachu, vlhku, mastnotě a řadě dalších chemických a agresivních látek a proto jsou na ně kladeny mnohem vyšší nároky na jejich odolnost, těsnost a krytí. Z těchto důvodů je na trhu celá řada svítidel i světelných zdrojů, které dokáží tyto zvýšené nároky splnit.

Ve výrobních či skladovacích halách je většinou potřebné LED svítidla umísťovat do vyšších poloh. Zde však bývá vyšší teplota, což klade vysoké nároky na odvod tepla ze svítidla (proto jsou například nevhodné nejrůznější LED pásky na úzkých AL profilech). Světelný tok výše umístěných svítidel musí být směrován, neboť standardní LED svítidla by jinak neposkytovala dostatečný světelný komfort.

Je potřebné počítat také s tím, že LED svítidla musí vydržet stálý provoz bez vypínání a nebo naopak, musí vydržet velmi časté spínání. Proto je vhodné pečlivě svítidla i zdroje vybírat podle jejich předpokládaného způsobu provozu.

LED svítidla se hodí i pro tzv. nouzové osvětlení. Moderní průmyslová svítidla, by měla být schopna, využít i napájení ze solárních fotovoltaických panelů.

LED žárovky a trubice

Posledním novátorským počinem ve zdrojích světla jsou LED žárovky, které je možno zakoupit ze standardními závity, nebo s paticemi. Lze také zakoupit LED trubice, které mohou nahradit lineární zářivky. Konstruce LED žárovek i trubic je zaměřena na dosažení co nejnižších provozních nákladů na spotřebu elektrického proudu. Umožňují snížení spotřeby na osvětlení až o 80%. Zároveň je možno vybrat LED žárovky i trubice s různým spektrem a  teplotou podání barev. Z počátku se vyráběly pouze bílé LED diody, ale nyní lze nyní touto technologií vyrobit  prakticky všechny barvy (bez zásahu UV záření) a teploty světla, což vede k vysokému indexu  podání barev (CRI).

LED pásky

Lze je využít jako osvětlení pro kuchyňské linky, šatny, na schodištích, do podhledů apod.. Díky nízké spotřebě elektřiny a minimálním rozměrům, se LED pásky často používají jako osvětlení vitrín, polic, zboží v obchodech, exponátů v muzeích, nebo jako stylové osvětlení barů.

Svítidla

Při výběru svítidla se nemůžeme řídit jenom jeho vzhledem, ale musíme si nejdříve zvážit, k jakému účelu svítidlo potřebujeme.

Základním úkolem účelových svítidel je dosažení maximální provozní světelné účinnosti při prostorovém rozložení světelného toku, který je optimální pro daný účel. To znamená, že pro každý prostor a danou práci se hodí jiný typ svítidla, který musí současně splňovat tyto požadavky:

- rozložení jasů v prostoru

- omezení oslnění

- směr a stínivost světla a podání tvarů

- barvu světla a podání barev předmětů

- množství světla

- další psychofyziologické podmínky pro zrakovou činnost

Konstrukce svítidel je proto rozmanitá. Můžeme v obchodech uvidět například svítidla, která usměrňují světelný tok do určitého prostoru (reflektory - využívající odrazu, prostupu a lomu světla, nebo difuzory - využívající prostupu a rozptylu světla).

Co je osvětlovací soustava?

Osvětlovací soustava je vytvořena svítidly se světelnými zdroji, jejich příslušenstvím, elektrickým rozvodem a ovládáním. Volba osvětlovací soustavy ovlivňuje nejen zrakový výkon, ale také energetické a ekonomické faktory osvětlení.

Vliv ovládání osvětlovacích soustav na spotřebu elektrické energie

Ovládání osvětlovacích soustav může nejen zvýšit komfort uživatelů, ale může mít také vliv na spotřebu elektrické energie na osvětlení. Většina lidí si rozsvítí umělé osvětlení, aby měla dostatek světla pro svoji činnost, ale málo kdo osvětlení vypne, když je již nepotřebuje. Z tohoto důvodu se v praxi stále častěji využívá automatického spínání osvětlení pomocí fotočidel (v závislosti na hladině denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Osvětlení je pak v provozu pouze, když je potřeba, ale pokud svítí, tak naplno. Podle některých údajů specialistů je možné využitím kombinace fotočidel a pohybových čidel snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav o 40 až 60 %. Další možností je spojení uvedeného automatického spínání osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70 %.