tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Měření a regulace  >  Inteligentní řídící systém

Inteligentní řídící systém

Pod tímto pojmem se skrývají takové systémy řízení a bezpečnosti budov, které implementují, jak efektivní řízení vytápění a klimatizace, tak také osvětlení, ovládání rolet a žaluzíí, elektronickou požární signalizaci i kamerový a zabezpečovací systém. Hlavním cílem je úspora paliv a energií a zabezpečení budov před povětrnostními vlivy i před vandalstvím a krádeží.

Tyto řídící systémy jsou určeny zejména těm uživatelům, kteří chtějí mít celý provoz budovy,(nebo i komplexů budov), pod kontrolou a potřebují mít možnost i na dálku monitorovat, co se v objektu právě děje, nebo i řídit  a  ovlivňovat vlastní provoz budovy.

Každý projekt inteligentního řídícího systému je prováděn individuálně, dle požadavků uživatele budovy. Všechny projekty však mají společný cíl a snahu o optimalizovaný, energeticky nenáročný provoz technologií v budově a je v nich kladen důrazu na maximální bezpečnost, jež je docílena minimálním vstupem lidského faktoru v procesu obsluhy
či údržby.

Uživatel tak získá z jednoho centrálního místa a nebo i z mobilního ovládacího panelu (tabletu),  dokonalý přehled o aktuálně probíhajících procesech v budově, i o potencionálních poruchách technických zařízení, či o požáru nebo narušení bezpečnosti v budově.

Výhodou,  instalovaných centrálních inteligentních řídících systémů, je pro uživatele zejména jejich jednoduchost (poskytování vždy jen těch nejzásadnějších informací), zpravidla vynikající technická kvalita (garantující bezchybný a spolehlivý provoz) a flexibilita. Systém měření a regulace poskytuje uživateli nejen komfort podle jeho představ, ale zejména úsporu paliv a energií a s tím souvisejících provozních nákladů. To vše je zajištěno díky přesné regulaci vytápěcí teploty, teploty užitkové vody, vlhkosti v budově, osvětlení či optimální klimatizaci budovy.

U menších technologických systémů v objektu je vše řešeno prostřednictvím autonomně fungujících podstanic, které jsou navzájem propojené sběrnicí a umožňují sdílení posbíraných informací.

Větší a složitější technologické systémy jsou ovládány řídící centrálou ve formě PC s odpovídajícím softwarem, jenž zajišťuje centrální dohled a komunikaci se všemi systémy a monitoring jejich aktuálních provozních stavů, či hlášení poruchových událostí.

K důležitým funkcím řídicího systému budovy patří, také například, sledování hodnoty technického maxima, smluvně dohodnutého s dodavatelem elektrické energie. Řídící systém zabezpečuje dodržování (nepřekročení) této hodnoty, kdy regulační algoritmy umožňují odpínání zátěží.