tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Kogenerace  >  Rostlinný olej

Kogenerace na rostlinný olej

V současné době, kdy každý hledá možnosti, jak ušetřit peníze za paliva  a energie, se v celé řadě firem a podniků, používají kogenerační jednotky, které jako palivo využívají surový rostlinný olej, tedy biopalivo. Rostlinný olej má energetickou hustotu  cca 9,2 kWh/l, což je o něco více než má benzin (8,6 kwh/l) a o něco méně, než má nafta (9,8 kwh/l). Na rozdíl však od benzínu a naftě je rostlinný olej obnovitelný, zcela CO2-neutrální a bez síry, těžkých kovů a radioaktivity. Skládá se pouze z uhlíku (C), vodíku (H) a trocha kyslíku (O).

Kogenerační jednotky jsou vyráběny v různých výkonových řadách, od desítek kW výkonu, až po stovky kW výkonu, jak elektrického, tak tepelného.

Uplatnění mají tyto kogenerační jednotky zejména v těchto odvětvích:

  • průmyslové provozy se stálou potřebou technologického tepla
  • obecní výtopny s přípravou teplé užitkové vody
  • peletizační linky se sušárnami
  • zdravotnické objekty
  • lázeňské provozy
  • velké hotely
  • a další.