tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Kogenerace

KOGENERACE

Jedná se o společnou výrobu elektřiny a tepla, kdy se dosahuje efektivnějšího využití vstupního paliva, než při oddělené výrobě elektřiny a tepla. V následujících kapitolách se můžete dovědět základní informace  o  tom, jaká paliva je možno pro pohon kogeneračních jednotek používat a kde nachází kogenerační jednotky svoje uplatnění. Výhodou kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla je i nižší produkce emisí škodlivin z těchto zdrojů energie v globálním měřítku. Kromě toho, umožňuje decentralizované použití kombinované výroby elektřiny a tepla, snížení ztrát v elektrorozvodné síti a přispívá také k vyšší bezpečnosti dodávek elektřiny a tepla.

Pokud budete potřebovat při výběru kogeneračních jednotek poradit, můžete se obrátit na naše energetické poradce, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy, případně i pomohou s přípravou realizace vašeho projektu.