tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Chlazení  >  Kondenzační jednotky

Kondenzační jednotky

Používají se jak pro komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace, chlazení výrobních a technologických prostor. Toto zařízení sestává z kompresoru, vodou či vzduchem chlazeného kondenzátoru a ventilátorů, zásobníku chladiva a dalších komponentů.

Základními parametry pro správný výběr kondenzační jednotky jsou: požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí.

Pro chlazení mléka je možno použít tzv, chladící tank, který je konstrukčně řešen pro minimalizování spotřeby energie a pro zajištění rychlého a ekonomického zchlazení. Tank (zásobník) je kvalitně tepelně izolován a jeho vnitřní část je čištěna automaticky prověřenou technologií rozstřikovací koule. Hladký vnitřní povrch zásobníku pomáhá zajistit, aby byl vždy hygienický a bez usazenin. Pro chlazení, se podle objemu tanku, navrhují výkonově odpovídající kondenzační jednotky.

Kondenzační jednotky s regulací výkonu

Jedná se o investičně a provozně výhodné řešení, když potřebujeme mít zdroj chladu pro průmyslové chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace nebo chlazení výrobních a technologických prostor.

Úsporu energie nám zajistí správně navržený a bezchybně nainstalovaný chladicí systém (například instalací elektronických expanzních ventilů do chladicího okruhu, osazením rekuperačních výměníků, případně Free-coolingem u aplikací pro chlazení vody.

Inteligentní odtávání výparníků nám může například zajistit úsporu energie okolo 15 - 20% v závislosti na typu aplikace.