tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ FARMY

Dřívo bylo běžné, že si hospodáři na svém statku (farmě) dokázali zajistit potřebná paliva a energie z vlastních zdrojů a nebo od svých sousedů z blízkého okolí. Nebyli tak závislí na externích dodavatelích paliv a energií, jak je tomu v současné době.

Prozíraví hospodáři na farmách ale vědí, že i v dnešní době máme možnosti, jak tuto situaci změnit. K tomu by vám měly pomoci i naše rady a tipy, týkající se úspor paliv a energií a využití obnovitelných i druhotných zdrojů energie. 

Naši odborníci vás podpoří při hledání možností úspor paliv a energie ve vašem zemědělském zařízení i při cestě k energetické nezávslosti. Úspora paliv a energie, by se měla stát součástí vaší podnikatelské strategie. Vaše farma se tak stane více ziskovou a bude prospěšná i v rámci celé společnosti. Některé technologie a služby, které Vám zde představíme, jsou ihned k dodání z našeho  E Shopu, včetně zajištění jejích instalace a servisu v místě spotřeby. Můžete také využít naše bezplatné energetické poradenství, kde vám zkušený energetický poradce poradí, jakým způsobem múžete na vaší FIRMĚ dosáhnout úspory paliv, elektřiny i vody.

Tipy a rady jak uspořit energii a paliva na farmě

 

LED osvětlení

lepší prostředí, vyšší dojivost, úspora energie


Tipy jak ušetřit

trvale udržitelný rozvoj, společenské odpovědnost


Kogenerace

teplo a elektřina z jednou zdroje


Vytápění

vytápění ekologicky a ekonomicky


Chlazení

chlazení ekonomicky a ekologicky


Výroba paliva z biomasy

paliva z biomasy jsou ekologická a ekonomická