tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Energetické a stavební poradenství  >  Energetické a stavební poradenství

Energetické a stavební poradenství vám pomůže při úsporách energie

Naši poradci provádí bezplatné energetické a stavební poradenství již řadu let a rádi bych se s vámi podělilí o svoje zkušenosti se spokojenými klienty, kteří využili rady a doporučení od  ke svému prospěchu a ušetřili nemalé peníze za paliva, energie i vodu.

shutterstock_104308886.jpg

Osobní konzultace úspory energie

Dá se říci, že zájem o bezplatné energetické poradenství se zvyšuje vždy v době zdražování paliv, energií a vody. Nejvíce konzultací bylo a je prováděno osobně, protože jen tak mohou klienti předložit své projekty staveb, zkonzultovat potřebné stavební detaily, dispoziční uspořádání místností, možnosti vytápění domu, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) nebo například moderní způsoby osvětlení v domě.

U již postavených staveb, se nejčastěji dotazy týkaly změny zdroje tepla (záměna uhelného kotle za kotel na kusové dřevo, dřevěné brikety či pelety, nebo záměna elektrokotle za tepelné čerpadlo). Dále se řada lidí zajímala o využití slunečního zařízení pro ohřev užitkové vody a k přitápění a také o fotovoltaické elektrárny. Mnoho dotazů se týkalo také dodatečného zateplení domů a možností dotací, které bylo možno získat v rámci programu Zelená úsporám, jak na zateplení, tak také na zdroje tepla.

Nová zelená úsporám

Tento nově vytvořený dotační titul je také pro klienty velkým lákadlem, protože nabízí určité zjednodušení a rychlejší vyplacení dotace. V rámci bezplatného energetického poradenství se klienti často ptají, zda se jim dotace vyplatí, jakou výši dotace mohou očekávat a kdo jim provede potřebné technické výpočty. Bližší informace k programu Nová zelená úsporám najdete v samostatném článku na našich stránkách. Přijem žádostí o dotaci začne dne 15.5.2015.

Panelové bytové domy

Celá řada tazatelů se zajímala o to, jakým způsobem lze snížit spotřebu tepla na vytápění v panelovém bytovém domě, zda se vyplatí panelový dům dodatečně zateplit nebo provést jenom regulaci tepla pomocí objektové směšovací stanice. Další dotazy se týkaly možností snížení spotřeby užitkové vody a úspory elektřiny v domácnosti. V době déle trvajících mrazů se projevily v panelových domech, vlivem nedokonalého zateplení obvodových konstrukcí, tepelné mosty, které způsobovaly plísně v bytech i větší tepelné ztráty. Proto byla na žádost obyvatelů těchto domů prováděna rozsáhlá měření infrakamerou, která identifikovala závady a na základě vyhotovených protokolů z měření a doporučení bylo prováděno dodatečné zateplení těchto domů.

Velké úniky tepla byly způsobeny také nesprávným osazením okenních rámů, kdy nebyly použity doporučené parotěsné pásky okolo okenních rámů a tak docházelo ke zvýšeným únikům tepla mikrotrhlinami.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT