tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Ventilace  >  Nucené větrání

Nucené větrání

Víme, že v obytných místnostech se vyskytuje celá řada škodlivin (CO2, ftaláty, formaldehydy apod.), které svým působením mohou mít negativní vliv na naši pohodu a zdraví. Mohou nám způsobovat bolesti hlavy, podráždění očí a sliznic a některé škodlivé látky mohou být i karcinogenní. Proto musíme všechny místnosti, kde pobýváme dostatečně větrat.

Základním požadavkem národní přílohy normy ČSN EN 15 665/Z1 je zajištění trvalého přívodu venkovního vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,3 h−1 v obytných prostorech (pokoje, ložnice, apod.) a kuchyních. Pro vyšší požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu se doporučuje, v souladu s ČSN EN 15251, intenzita větrání 0,5 až 0,7 h−1.

Dnes každý ví, že do nových a rekonstruovaných objektů se instalují těsná okna i dveře, které při jejich úplném zavření neumožňují přivádět čerství vzduch z venkovního prostředí do interiéru. Jednou z možností je pouze tzv. mikroventilace, kdy klika pro uzavírání zámků okna, či dveří je v mezipoloze, při níž okno a nebo dveře nejsou těsně zavřeny a dochází tak k větrání spárami (infiltrace) mezi rámy a křídly oken a dveří. Při tomto způsobu uzavření, ale také proniká do interiéru hluk zvenčí, což je nežádoucí.

Proto se v posledních letech začíná používat a ve větší míře prosazovat nucené větrání.

Ventilátory mohou být umístěny centrálně a nebo lokálně (decentrálně). Hlavní potrubní rozvody vzduchotechniky v nichž jsou osazeny ventilátory mohou být vedeny horizontálně a nebo vertikálně. Ventilátory jsou v provozu podle požadavku uživatele, mohou být ovládány ručně,  hygrostaty, termostaty, čidly CO2, doplněny doběhovými spínači a spínači trvale sníženého větrání.

Pro trvalé větrání obytných prostor se doporučuje využít jeden z následujících systémů větrání:

Nucené podtlakové větrání

Přívod venkovního vzduchu je zajištěn podtlakem větracími otvory, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů, nebo umístěny v obvodových stěnách, v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu z hygienického zázemí a kuchyně. K větrání dochází pomocí ventilátorů, které jsou osazeny v kuchyni (digestoř), na WC a v koupelně (v odtahovém potrubí).

Nucené rovnotlaké větrání

Přívod ohřívaného venkovního vzduchu a odvod vzduchu je zajištěn větrací jednotkou, případně doplněnou o výměník se zpětným získáváním tepla (ZZT). Větrací jednotka pro nucený přívod vzduchu by měla být vybavena filtrací vzduchu a ohřívačem nebo  předehřívačem vzduchu.

Hybridní větrání

Zajímavou alternativou je použití hybridního větrání, které kombinuje přirozené a nucené větrání, jehož cílem je udržet kvalitu vnitřního vzduchu a zároveň minimalizovat spotřebu energie. Hlavní součástí systému je řídicí systém, který na základě aktuálních požadavků (koncentrace CO2) nastavuje provozní režim budovy.