tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Topení  >  Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Řada odborníků, vidí v tepelných čerpadlech budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody a preferují je před klasickými zdroji tepla. Uvádí se, že v porovnání s klasickými zdroji tepla, získáme zdroj tepla s několikanásobně vyšší účinností, která může být až pětinásobná.

Jako další výhoda je uváděna výhodná sazba tepelného čerpadla D56 (22 hodin nízký tarif) na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti.

Z těchto důvodů si vytápění tepelnými čerpadly v domácnostech získává stále větší oblibu a počet instalací tepelných čerpadel má vrůstající tendenci a jedná se zejména o tepelná čerpadla vzduch voda.

tepelná čerpadla iqenergy

Otázkou zůstává, jaký systém tepelného čerpadla bude však nejlepší pro nás?

Každý systém má své výhody i nevýhody a tak při výběru tepelného čerpadla bude záležet na konkrétních technických podmínkách domu a pozemku a také na našich finančních možnostech.

Nejčastěji používaným typem tepelného čerpadla je kompresorové tepelné čerpadlo, které pracuje tak, že chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a dále vpuštěno do kondenzátoru kde odevzdá své skupenské teplo, přičemž chladivo zkondenzuje. Zkondenzované chladivo projde dále expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Efektivita tepelného čerpadla je dána jeho topným faktorem (COP-Coefficient of performance), jenž udává poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie. 

Nejčastěji se používají následující tepelná čerpadla:

Tepelné čerpadlo země voda

Pracuje tak, že teplo je odebíráno ze země a do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Tato kapalina v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu (vertikální vrt), nebo do kolektoru (horizontální plošný kolektor) pod povrchem země a pokračuje do prvního výměníku tepla, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru. Zde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku tepla předá topné vodě získaný tepelný přírůstek.

Zpravidla se provádí více vrtů, s ohledem na potřebnou regeneraci vrtů i na možnost získání většího množství energie. Hloubka vrtu bývá 100 až 150 m.

lwrc-8kw_.png

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Zde je teplo odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes nějž proudí venkovní vzduch. ( Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch, tedy z klasické klimatizace). Teplo do topné vody převádí tzv.Hydrobox, ve kterém je instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody v případě velmi nízkých venkovních teplot. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují i do -15 °C. Výhodou těchto TČ jsou nízké pořizovací náklady, nenáročná instalace. Topný faktor je závislý na teplotě vzduchu.

Tepelná čerpadla vzdych voda v  E Shopu

Tepelné čerpadlo voda voda 

Teplo se získává z vody, nejčastěji ze studny, kdy je potřeba mít dvě studny čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se však používá velmi málo, vzhledem k možnosti vyčerpání studny a k náročnější údržbě. Můžeme ale využít například spodní vodu, geotermální vodu, případně vodu prosakující skrz hráz přehrady.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Hodí se jako zdroj vytápění zejména v přechodném období, na jaře a na podzim. Většinou jsou tyto systémy konstruovány a používány především jako klimatizace, která ale může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo.

Měli bychom si však uvědomit, že elektřina v místě její výroby je ve většině případů vyráběna neefektivně a neekologicky a že v místě její výroby dochází ke znečišťování našeho životního prostředí škodlivými emisemi a značná část tepelné energie potřebné pro výrobu elektřiny se nevyužívá. My potom tuto ušlechtilou a drahou energii určenou pro pohony strojů, zařízení a na svícení přeměňujeme znovu na teplo.

 

Související články na téma topení v sekci domácnosti

 

 

Váš energetický poradce, volejte, piště dotazy,  Vám poradíme bezplatně

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT