tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Topení  >  Kotle na plyn

Kotle na plyn

V současné době se jedná o velmi rozšířený zdroj tepla, na vytápění i ohřev užitkové vody, zejména ve městech a v dalších plynofikovaných oblastech, kde nahradil uhelné zdroje tepla, aby docházelo k menšímu zatížení životního prostředí škodlivými emisemi. Jako palivo se převážně používá zemní plyn, někdy propan butan.

Plynové kotle mohou být stacionární, nebo závěsné, které šetří místo. V poslední době se začínají více prosazovat kondenzační plynové kotle, které jsou vhodné pro nízkoteplotní systémy a které dokáží využívat i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odcházely bez užitku do komína. Nejmodernější plynové kotle mají plynule modulovaný výkon a široký rozsah výkonu, který uožňuje provozovat kotel co nejefektivněji.

shutterstock_230310676.jpg

 

Jakým způsobem můžeme snížit spotřebu zemního plynu v domácnosti?

Každý zdroj tepla by měl být navržen se zřetelem na jeho účelné a efektivní využití.   Při volbě zdroje tepla na vytápění domu či bytu je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Ty vypočítává většinou projektant vytápění nebo problematiky znalý energetický poradce nebo energetický auditor. Podle vypočtené velikosti tepelných ztrát by měl projektant vytápění navrhnout potřebný výkon zdroje tepla, jenž by měl i v době největších mrazů zajistit požadovanou tepelnou pohodu.

Pokud máme zdroj tepla (plynový kotel) příliš předimenzovaný, většinou dochází k tomu, že kotel velmi  často spíná a tím dochází k vyšším komínovým ztrátám a větší spotřebě zemního plynu. Celková provozní účinnost plynového kotle se také snižuje v případě, když je předimenzovaný plynový kotel trvale seřízen na nižší než jmenovitý výkon.

Výjimku tvoří pouze speciální plynové kotle s tzv. plynulou regulací výkonu v závislosti na povětrnostních podmínkách a požadovaném množství tepla k vytápění objektu, které dosahují stále vysoké provozní účinnosti i při jejich sníženém výkonu.

Málokdo ví, že provozní účinnost i u běžného plynového kotle, můžeme zvýšit vřazením akumulační nádrže do okruhu vytápění hned za kotel. Kotel tak méně často spíná a lze ho seřídit a provozovat na optimální výkon.

Další možnost, jak uspořit zemní plyn je použití plynového kondenzačního kotle, který oproti klasickému plynovému kotli dokáže využít kondenzační teplo z odváděných spalin a tím zvýšit svoji provozní účinnost. Aby však kondenzační kotel mohl správně fungovat, je zapotřebí mít k tomuto kotli navrženu vhodnou nízkoteplotní otopnou soustavu. Toto by měl vždy provádět projektant vytápění.

Samozřejmostí by mělo být také to, že objekty zbytečně nepřetápíme a že v době spánku či naší nepřítomnosti vytápíme místnosti na nižší teploty. Tuto službu nám pomáhají zajistit tzv. programovací pokojové termostaty s týdenním programem, jež mohou v některých případech pracovat také v kombinaci s ekvitermní regulací, která nám navíc automaticky zajišťuje správnou teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplotě.

K tomu, abychom v místnostech nepřetápěli a využívali jsme tepelné zisky (například sluneční zisky, zisky od elektrospotřebičů, pobytu osob apod.), nám také slouží termostatické hlavice osazené na regulačních ventilech u otopných těles. V místnosti, kde bude osazen pokojový prostorový termostat se však termostatické ventily osazovat nedoporučuje.

 

Na co bychom neměli zapomenout?

Spotřebu zemního plynu nám ve velké míře ovlivňuje také technický stav zdroje tepla a odtahu spalin. Proto je důležité mít zajištěný pravidelný servis a údržbu jak plynového kotle tak také kouřovodu a komína. Vyčištěný hořák a teplosměnné plochy spalinového výměníku tepla a správné seřízení kotle nám při provozu šetří peníze. Jedná se nejenom o možné úspory paliv a energií ale také o naši bezpečnost.

 

Jak ještě lze uspořit zemní plyn?

Při výstavbě rodinného domu se vyplatí nechat si navrhnout k plynovému kotli doplňkový zdroj tepla, například kotel nebo krbová kamna na dřevo či na dřevní brikety nebo pelety.

Pokud bude zdroj tepla sloužit jako doplňkový zdroj tepla k hlavnímu zdroji tepla (například pouze v extrémních mrazech, či naopak v přechodném topném období na jaře  a na podzim), měl by to projektant zohlednit v projektu vytápění a oba zdroje by měl vůči sobě správně výkonově nadimenzovat a začlenit do otopné soustavy.

Pokud má být zdroj tepla umístěn do interiéru mějte vždy na paměti, že jeho maximální výkon by měl pokud možno odpovídat vypočtené tepelné ztrátě místnosti, kde bude zdroj tepla (krbová kamna, krb, krbová vložka atd.) nainstalován. To je někdy obtížné, s ohledem na požadované stále kvalitnější tepelné izolace objektů.

 

Malé tepelné ztráty, menší spotřeba tepla

Hlavním předpokladem úspor nákladů na vytápění je mít dostatečně tepelně izolovaný dům. To znamená, že veškeré obvodové konstrukce domu, které sousedí s venkovním prostředím a přilehlou zeminou (obvodové zdi, okna, dveře, stropy nejvyššího podlaží, podlahy) by měly splňovat požadované normy (zejména ČSN 73 0540), jež řeší mimo jiné tepelně-technické vlastnosti budov a napomáhají úsporám energie.

Vyplatí se také postavit dům ve standardu nízkoenergetického či pasivního domu. Díky nízkým tepelným ztrátám domu budeme mít nižší spotřebu paliva.

Pokud nevíte, jestli váš dům či byt je dobře tepelně izolován, doporučujeme vám obrátit se na nezávislého energetického poradce nebo na stavebního projektanta, aby vám poradili, jak lze případně dům dodatečně zateplit a snížit jeho energetickou náročnost.

Související články na téma vytápění domácností

 

Volejte, pište energetického poradce, zdarma

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT