tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Topení  >  Kotle a krbová kamna na pelety

Kotle a krbová kamna na pelety

Pokud budeme chtít instalovat teplovodní kotel na dřevní pelety nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem, měli bychom v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Jen tak budeme mít jistotu, že zdroj tepla nebude výkonově předimenzován či poddimenzován. Pokud se rozhodujete nahradit stávající kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla poraďte se s projektantem vytápění a nebo s nezávislým energetickým poradcem.

Dřevní pelety patří mezi palivo budoucnosti, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie a navíc toto palivo lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá, neboť se jedná o tuzemské ekologické palivo vyrobené z biomasy v ČR a jejich cena není závislá na ceně ropy, jak je tomu v současné době například u zemního plynu. Protože spalování pelet probíhá s minimálními negativními účinky na ekologii, je toto palivo obecně považováno za palivo budoucnosti nejen v zemích západní Evropy.

dřevěné pelety IQenergy

Automatické teplovodní kotle a teplovodní krbová kamna na dřevní pelety

Moderní automatické teplovodní kotle na pelety, mají speciální podávací zařízení, které celý proces přikládání paliva a obsluhy kotle zjednodušuje a automatizuje. Výkon kotle se dá plynule měnit pomocí automatické regulace, která řídí jak přísun pelet na hořák, tak také otáčky ventilátoru, jenž je využíván při spalování pelet pro podporu hoření a na odtah spalin. Tyto kotle se ve větší míře využívají zejména k vytápění objektů rodinných domů v sousedním Rakousku a Německu, kde byly pro rozšíření tohoto způsobu výroby tepla vytvořeny vhodné legislativní a ekonomické podmínky.

Stále více jsou oblíbena teplovodní krbová kamna na dřevní pelety, která pracují rovněž automaticky a jež jsou schopna zajistit vytápění nízkoenergetického či pasivního domu.

Výkon krbových kamen lze velmi dobře regulovat při zachování vysoké provozní účinnosti (cca 80 až 90%). Jejich integrovaný zásobník pelet pojme až okolo 30 kg pelet, což vystačí na vytápění nízkoenergetického či pasivního domu po dobu několika dní.

Můžeme také zakoupit lokální peletová krbová kamna, která slouží pouze pro vytápění místnosti, ve které jsou umístěna. Při volbě výkonu krbových kamen (zdroje tepla) je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty místnosti, kde budou kamna nainstalována.

Peletová teplovodní krbová vložka má obdobný princip jako teplovodní peletová krbová kamna, ale umožňuje navíc pohled na hořící pelety a je hezkým doplňkem interiéru. Musí se však stavebně zabudovat do zdiva, při zachování přístupových míst pro nutný servis a údržbu. Jako palivo se vyplatí používat pelety (EN plus), neboť při nekvalitních peletách se rychle sklo a vnitřek vložky znečistí a není dosahováno takové výhřevnosti ani účinnosti spalování, která je při kvalitních peletách vyšší než 90 %.

Teplovodní systém vytápění je vhodné kombinovat s akumulační nádrží s výměníky tepla a termickým slunečním zařízením pro ohřev užitkové vody i pro podporu vytápění.

Kondenzační peletové kotle a kogenerační jednotky

Vrcholem techniky jsou dnes již používané kondenzační peletové kotle, jejichž účinnost je o 8,5 % vyšší než je tomu u klasických peletových kotlů a malé kogenerační jednotky (tzv.mikrokogenerační jednotky) na dřevní plety, které současně s výrobou tepla jsou schopny vyrábět také elektřinu. Decentralizace výroby elektřiny a tepla by měla být jednou z cest, jak minimalizovat velké ztráty paliv a energií vznikající při jejich přenosu a dopravě na velké vzdálenosti. V současné době jsou tzv. mikrokogenerační jednotky poměrně drahé, což je způsobeno nevhodnou cenovou politikou. Mělo by to být tak,  aby naopak zařízení šetřící naše životní prostředí byla levná a dostupná pro každého.

Skladování pelet a jejich doprava do kotle

Pokud se rozhodnete pro vytápění peletami, budete potřebovat skladovací prostor (zásobník na pelety, silo, nebo místnost pro uskladnění pytlů s peletami). Zásobník na pelety je zpravidla konstruován tak, aby objem paliva vystačil asi na 1 týden. Větší zásobu paliva (na půl roku až rok) můžete uskladnit v silu, které může být konstrukčně řešeno jako dřevěná ohrada, podzemní nebo nadzemní nádrž, vybetonovaná jímka nebo může být zřízeno v přilehlé místnosti u kotelny. Doplňování paliva do sila se provádí například vysypáním z transportních pytlů, z korby nákladního auta nebo z cisteren hadicí pomocí stlačeného vzduchu.

Doprava paliva (pelet) ze zásobníku (sila), do kotle se provádí automaticky na základě pokynů regulační a řídící automatiky pomocí speciálního šnekového dopravníku. Majitel domu si nastaví pouze požadovanou teplotu, na kterou chce objekt vytápět.

Pokud budete mít menší spotřebu pelet, lze zakoupit balené pelety v igelitových pytlích po 15 kg.

Související články na téma topení

 

Volejte, pište energetického poradce, zdarma

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT