tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Topení  >  Kotle a krbová kamna na kusové dřevo

Kotle a krbová kamna na kusové dřevo

Pokud se rozhodujeme jaké zařízení (zdroj tepla) na spalování biomasy bude pro naši domácnost nejvhodnější, měli bychom si nejprve umět odpovědět na následující otázky:

Má být navrhovaný zdroj tepla jediným hlavním zdrojem tepla na vytápění domu či bytu?

Každý zdroj tepla by měl být navržen se zřetelem na jeho účelné a efektivní využití. Proto při volbě zdroje tepla na vytápění domu či bytu je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Ty vypočítává většinou projektant vytápění nebo problematiky znalý energetický poradce nebo energetický auditor. Podle vypočtené velikosti tepelných ztrát by měl projektant vytápění navrhnout potřebný výkon zdroje tepla, jenž by měl i v době největších mrazů zajistit požadovanou tepelnou pohodu.

Počítejte také s tím, že ke každému teplovodnímu zdroji tepla na tuhá paliva, což se týká také kotle na kusové dřevo nebo na dřevní brikety, je vhodné nainstalovat akumulační nádrž, která nám umožňuje provozovat kotel na optimální výkon a navíc nám zlepšuje komfort obsluhy, sníží spotřebu paliva (až o 35%) a dochází k menšímu znečišťování ovzduší.

shutterstock_291789194.jpg

Kotle na kusové dřevo

Vyplatí se instalovat tam, kde je v blízkosti dostatek vstupního paliva (např. kusového dřeva z lesní těžby, nebo cíleně pěstované rychle rostoucí dřeviny). Dřevo musí být dostatečně suché (do 20% vlhkosti), protože to ovlivňuje podstatnou měrou jeho výhřevnost (doporučuje se kusové dřevo nechat proschnout alespoň dva roky).

Principem spalování se kotle na dřevo (biomasu) liší od běžných kotlů na tuhá paliva. Konstrukce kotlů je navržena, tak aby docházelo při spalování paliva k pyrolytické destilaci, kdy se veškeré spalitelné složky paliva (kusové dřevo, dřevěné brikety, štěpky, pelety, piliny) zplyňují, čímž je zaručena  při spalování vysoká účinnost kotle (okolo 85 %). Provoz kotlů na dřevo je většinou řízen pomocí elektronického regulátoru, podle předvolby provozní teploty a programu spínacích hodin a má zpravidla plynule regulovatelný výkon v rozmezí od 40 % až do 100 %.  Elektronická regulace řídí také chod ventilátoru, který je u těchto kotlů nutný pro zajištění dostatečného množství spalovacího vzduchu hlavně při vyšších výkonech. Popel postačí vybírat jedenkrát za tři až pět dní. 

Kotle se napojují na teplovodní systém s nuceným oběhem (s oběhovým teplovodním čerpadlem). Při provozu by měla být dodržována minimální teplota vratné vody 60 oC, aby se zabránilo přílišné kondenzaci a vytékání kondenzátu, který způsobuje tzv. nízkoteplotní korozi. Tomu lze zabránit, tak že do potrubního systému kotle osadíme čtyřcestný směšovač, který nám umožňuje, aby při zátopu v kotli cirkulovala topná voda pouze v okruhu mezi kotlem a směšovačem a až po patřičném ohřátí kotle (cca na 60°C) byla ohřátá topná voda potrubními rozvody vpuštěna do akumulační nádrže a otopných těles.

Teplovodní krbová kamna na kusové dřevo

Většinou se používají jako doplňkový zdroj tepla, například k plynovému kotli, nebo k elektrickému vytápění a jejich využití je například pouze v extrémních mrazech, či naopak v přechodném topném období na jaře a na podzim. Toto by měl projektant vytápění zohlednit v projektu vytápění a oba zdroje vůči sobě správně výkonově nadimenzovat a začlenit do otopné soustavy.

Pokud však budou navržena teplovodní krbová kamna na dřevo jako hlavní zdroj tepla pro dům či byt, je nutné počítat s jejich větším podílem sálavé složkou do prostoru, kde jsou kamna umístěna a musíme hledat takový typ kamen, který předává co nejvíce tepla do vody a jeho sálavá složka je minimální. To samé platí i pro teplovodní krbovou vložku. U nově postavených nízkoenergetických domů je tepelná ztráta místností tak nízká, že dochází často k přetápění a nehospodárnému spalování dřeva či dřevěných briket.

Mějte proto vždy na paměti, že maximální sálavý výkon zdroje tepla by měl pokud možno odpovídat vypočtené tepelné ztrátě místnosti, kde bude zdroj tepla (krbová kamna, krb, krbová vložka atd.) nainstalován.

V případě, že navrhovaný zdroj tepla by nám měl vytápět interiér i při výpadku elektřiny, budou vhodnější například lokální krbová kamna na kusové dříví nebo dřevní brikety bez teplovodního výměníku.

Pokud stavíme nový dům a nebo rekonstruujeme dům starší, měli bychom pamatovat na to, že každé technické zařízení, mezi které patří i zdroje tepla, vyžaduje určitý prostor a splnění dalších požadavků nutných k jejich provozu. Před zdrojem tepla i okolo něho musí být například zajištěn dostatečný prostor nutný k čištění teplosměnných ploch, musíme odněkud zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu pro hoření paliva, pro odvod spalin postavit vyvložkovaný komín a místnost na uskladnění paliva by měla být pokud možno suchá, dobře přístupná pro zavážení paliva.

 

Související články na téma topení

Volete, pište energetického poradce, zdarma

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT