tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Tipy jak ušetřit: elektřina, teplo,palivo, voda  >  Voda

Úspora vody

Voda je také neustále dražší a tak se nám vyplatí, hledat možnosti, jak minimalizovat její spotřebu.

Abychom získali přehled o tom, jak s vodou hospodaříme,  je potřebné průběžně sledovat její spotřebu a vše pečlivě zapisovat a vyhodnocovat. Tak se například dozvíme, že je někde prasklé potrubí, protože je neobvykle větší spotřeba než jindy.

shutterstock_135374738.jpg

Snížení spotřeby užitkové vody

  • Nenechávejte téci trvale teplou vodu do umyvadla a odtékat bez užitku do odpadu při mytí nebo při čištění zubů.
  • Neomývejte nádobí pod trvale tekoucí vodou. Umyjte nádobí v dřezu mycím prostředkem a pak nádobí vodou krátce opláchněte.
  •  Opravte kapající kohoutky. Jedním pouze slabě "kapajícím" netěsným  kohoutkem  odkape  asi  170  litrů  vody  za  měsíc ( 10  kapek za minutu).
  • Omezte koupání ve vaně a nahraďte ho sprchováním ( při jednom sprchování je spotřeba teplé vody cca 50 litrů na osobu, při koupání ve vaně je tato spotřeba cca 160 litrů ).
  • Namontujte si úspornou sprchovou hlavici se stop ventilem místo běžně používané sprchové hlavice. Podstatou úspor vody je  omezení průtoku,  které není ale na úkor kvality oplachu.( cena  úsporné sprchové hlavice je  od 350 do  650,-Kč a  dokáže uspořit  asi 30 % vody )
  • Osaďte   na   výtokové  trubice  dřezových  a  umyvadlových  baterií  i sprch, perlátory ( cena  perlátoru  je  od  90  do  260,-Kč /  ks  včetně  DPH a  dokáže  uspořit na příslušné baterii 30 - 50 %  vody ).
  • Namontujte   si   do   vaší   plovákové   splachovací   nádržky   WC   úsporné   závaží     "SKRBLÍK",  které vám  umožní  regulovat  podle  potřeby  množství  vody  vytékající z nádržky při splachování.  V okamžiku uvolnění síly působící na táhlo nebo ovládací páku se ihned uzavře odtok vody. U  nás  nejrozšířenější  splachovače s plovákovým uzávěrem  na  výtoku  jsou  konstruovány  tak,  aby při  každém  použití  vytekl  vždy  plný  objem nádržky asi 10 litrů ( cena  úsporného  závaží  je 100,-Kč a dokáže uspořit   asi 60 % vody ).
  • Vyměňte stávající vodovodní baterie za moderní  a úsporné pákové baterie, které vám usnadní manipulaci při nastavení požadované teploty užitkové vody a dále vám uspoří až 40 % vody. ( cena pákové baterie je od 1.700 do 2.300,- Kč
  •  Namontujte si moderní  nádržku WC s úsporným provozem, která je vybavena dvojčinným úsporným vypouštěcím ventilem, který umožňuje dva stupně splachování. 
  • Největší úspory užitkové vody a tepelné energie dosáhnete kombinací výše uvedených úsporných opatření a doplňků.  Při instalování všech doplňků ( včetně dvou perlátorů u dřezu a umyvadla ) může být roční úspora na osobu až 40 % celkové spotřeby vody.

Využití dešťové vody

Jednou z cest jak minimalizovat spotřebu vody z vodovodního řádu, je pořízení systému pro využití dešťové vody. Dešťová voda je jímána v nádržích na dešťovou vodu, filtrována a čerpacím systémem dodávána do potrubního vedení užitkové vody.

Další využití dešťové vody je pro zalévání zahrady, kdy nám stačí do okapové roury osadit díl s výklopnou klapkou, která vodu odvede do přistaveného sudu nebo jímky. Když je sud plný klapku uzavřete a voda teče okapem do dešťové kanalizace..

Vlastní studna

Pokud máte velkou spotřebu vody, vyplatí se vám z dlouhodobého hlediska vybudování vlastní studny. Výhodou bude velmi nízká cena vody a nezávislost na dodavateli vody.

Nevýhodou jsou však velmi vysoké počáteční náklady a také je nutné provádět a platit pravidelné rozbory vody. Musíte také zažádat o patřičná povolení pro vybudování studny.

Studny a vrty k jímání podzemní vody (tzv. trubní studny) jsou stavby. Proto se řídí obdobnými pravidly jako každá jiná stavba vyžadující územní rozhodnutí a stavební povolení.

Související články na téma Tipy jak ušetřit energie

Volejte, pište energetický poradce zdarma

 

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT