tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Tipy jak ušetřit: elektřina, teplo,palivo, voda  >  Palivo
shutterstock_186839630.jpg

Palivo

Jak a kde můžeme v naší domácnosti snížit spotřebu paliva a snížit tak naše náklady? Kdo to myslí s úsporami paliv a energií vážně, ten pravidelně sleduje, zapisuje a vyhodnocuje jejich spotřeby (nejlépe každý týden).To je první důležitý krok k úsporám, protože bez těchto údajů nezjistíme, jak s palivy a z nich vyrobenou tepelnou energií hospodaříme. Budete mít tak možnost  průběžně sledovat, zda je všechno v normálu a v případě větších odchylek, zjistit jejich důvody. Pokud provedete již nějaká úsporná opatření, budete moci sledovat jejich vliv na snížení spotřeby paliv a umožní vám to zároveň si vypočítat předpokládané náklady za paliva

Základem, při úsporách paliv na vytápění, je u starších vytápěných objektů, které již nesplňují požadavky současných norem na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, nejprve snížit jejich tepelné ztráty, dodatečným zateplením. Potom bude však nutné, znovu zaregulovat topný systém, na novou, nižší tepelnou ztrátu.

Věděli jste, že snížením pokojové teploty o 1 stupeň Celsia můžete snížit vaše náklady na topení o 6 % ?

Snížení spotřeby paliva u zdrojů energie

Pro hospodárný provoz plynového kotle nebo průtokového ohřívače vody je třeba mít správně seřízený výkon a vyčištěné teplosměnné plochy výměníku. Nezapomínejte na pravidelný servis a údržbu zdroje tepla i celého topného systému. Pravidelnou údržbu a vyčištění vám provede servisní firma.

  • Tepelně zaizolujte rozvodná potrubí a armatury pro vytápění i ohřev užitkové vody
  • Čistěte pravidelně komín i spalinové cesty od zdroje tepla, aby byl zaručen dostatečný tah komína a s tím související odvádění spalin a hospodárný a bezpečný provoz zdroje tepla
  • Pokud topíte dřevem, pořádně ho vysušte, aby mělo vyšší výhřevnost a také menší obsah vody ve dřevě šetří váš kotel
  • Čím menší je podíl vody ve dřevě, tím větší množství energie se při spalování uvolní do vytápěného prostoru, popř. topného systému

Pokud máte jako zdroj tepla kotel na pevná paliva, doporučujeme doplnit otopnou soustavu  o jednu nebo více akumulačních nádrží a dále o směšovací zařízení.

Výhody tohoto řešení :

  1. zvýšení účinnosti kotle a  zjednodušení obsluhy, protože kotel může být provozován na optimální výkon a směšovací zařízení nám umožní provádět regulaci teploty náběhové vody podle venkovní teploty a tím nebude docházet k přetápění
  2. možnost zatápět v kotli v přechodném období jednou za dva dny, jelikož potřebné teplo budeme odebírat z akumulační nádrže, kterou jsme předtím natopili
  3. úspora paliva  až  o 35 %
  4. snížení četnosti čištění kotle
  5. zvýšení životnosti kotle a komína
  6. zlepšení životního prostředí  ( lepší spalování - méně kouře z komína)

Nevýhodou jsou prostorové nároky, velký objem vody a s tím související velikost expanzní nádoby a nutné pořizovací náklady. Jestli vás výše uvedené doporučení zaujalo, nechte si vypracovat projekt od projektanta vytápění.

Namontujte si ke  svým radiátorům ventily s termostatickou hlavicí, které vám umožní provádět automatickou regulaci teploty v místnosti a zamezí zbytečnému přetápění místnosti. Víte, že přetápění o 1 oC představuje zvýšení spotřeby energie o cca 6 % ? Radiátorový ventil s termostatickou hlavicí prostřednictvím teplotního čidla automaticky ztlumí průtok teplé vody v době oslunění místnosti okny nebo při působení jiných vnitřních tepelných zdrojů. (např.osvětlení, el.spotřebiče, pobyt lidí atd.) 

Průměrné doporučované teploty ve vytápěných místnostech jsou tyto :

     obývací pokoj      20-22 oC

     dětský pokoj             20 oC

     ložnice                16-18 oC

     koupelna                  24 oC

     WC                           15 oC

     chodby                     15 oC

Zapojte do svého topného systému termostat s časovým spínačem (denní nebo týdenní) s možností nastavení teplotního útlumu . Budete tak mít možnost provádět noční útlum vytápění a omezit vytápění v době delší nepřítomnosti. Roční úspora  paliva  může být až 10 %.

Pokud se rozhodnete modernizovat systém ústředního vytápění věnujte pozornost správné volbě kotle. Nepořizujte si kotel s větším výkonem než je třeba k pokrytí tepelných ztrát. Tepelné ztráty místností, podle kterých se  navrhuje velikost otopných těles a velikost kotle, se počítají pro venkovní výpočtovou teplotu například v Českých  Budějovicích -15 oC,  v Českém  Krumlově -18 oC, v některých oblastech  - 12 oC.  Průměrná venkovní teplota za celé topné období je však v průměru pouze cca + 5 oC. Provoz kotle je však nejhospodárnější, když pracuje přibližně při 80 % svého maximálního výkonu. Čím je kotel více předimenzován, tím déle je provozován na nižší zatížení a tím i při nižší účinnosti. Předimenzování kotle, aby byla nějaká rezerva, zde není namístě.

Při volbě nového topného systému se poraďte s odborníkem, nejlépe s projektantem ústředního vytápění nebo s energetickým poradcem, kteří vám nezávisle,(oproti dodavateli, který sleduje především svoje obchodní zájmy)  poradí jaký typ  topného zařízení bude pro vás nejvýhodnější, případně vám vypracují další potřebné podklady pro návrh topného systému. (výpočet potřebného množství tepla, určení výkonu kotle, návrh otopných těles, dimenzování potrubních rozvodů, ekonomické propočty, vypracování celého projektu ústředního vytápění atd.).

 

 

 

Související články na téma Tipy a rady jak ušetřit na energiích

Poradáme Vám jak ušetřit na energiích, volejte, pište energetického poradce

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT