tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Poradenství - úspory energie  >  Změna dodavatele paliv a energie

Změnou dodavatele paliv a energie šetříte Vaši peněženku i životní prostředí

shutterstock_71067211.jpg

Hlavním důvodem, proč si vybrat jiného dodavatele paliv a energie, je možnost ušetřit peníze a nebo se nám nelíbí komunikace a přístup stávajícího dodavatele. Vedlejším efektem může být i snaha i zlepšení životního prostředi a ekonomické bilince státu, když si vyberete dodavatele tzv. zelené energie (energie vyrobené jenom z OZE).

Kolik peněz můžeme ušetřit, lze zjistit pomocí tzv. srovnávačů cen paliv a energií, které jsou pod různými názvy (Kalkulátor cen energií, Cenový kalkulátor, Srovnání cen energie apod.) v hojné míře dostupné na internetu, na našem portálu je naleznete v kalkulačkách úspor,  zde

Pokud se rozhodujete změnit dodavatele paliv a energie, nejprve si pečlivě prostudujte smluvní podmínky stávajícího i nového dodavatele a rozmyslete se, jak budete postupovat. Většinou bývá výhodné nechat veškeré vyřizování na novém dodavateli, jemuž dáte plnou moc, aby mohl vše potřebné za vás zařídit. Změna dodavatele elektřiny i plynu je podle zákona bezplatná a můžeme ji provádět podle zákona jednou za půl roku, pokud však nemáte se svým dodavatelem smlouvu na dobu určitou. V tomto případě je nutné zjistit, do jakého data jste vázáni a jaká je délka lhůty pro podání oznámení o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem.

 

shutterstock_140850265.jpg

Změna dodavatele energie se smlouvou na dobu neurčitou

V případě, že máte se svým dodavatelem paliv a energie klasickou smlouvu na dobu neurčitou, nejste u něj vázáni na pevnou dobu a odstoupit od smlouvy můžete prakticky kdykoliv. Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou je podle zákona tříměsíční, může být ale i kratší a někteří dodavatelé mají v obchodních podmínkách výpovědní lhůtu v délce dvou nebo i jednoho měsíce. Pokud podáte výpověď, tak vám lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste výpověď podali.

Změna dodavatele energie se smlouvou na dobu určitou

Pokud máte se současným dodavatelem uzavřenu smlouvu do určitého data, je při požadavku na změnu dodavatele potřeba zjistit, do jakého data jste smluvně vázáni a jaká je délka lhůty pro podání oznámení o ukončení smlouvy. Pokud nemůžete vaši smlouvu najít, zavolejte si na zákaznickou linku vašeho dodavatele a požádejte ho o sdělení data, do kdy jste vázáni. Lhůta pro podání oznámení o ukončení smlouvy na dobu určitou bývá nejčastěji jeden měsíc, může ale klidně být i delší, třeba tři měsíce. Přesné ustanovení najdete ve smluvních a obchodních podmínkách dodavatele. Nový dodavatel na zpracování vaší smlouvy potřebuje zhruba jeden měsíc.

shutterstock_180071180.jpg

Změna dodavatele elektřiny

Právo změnit dodavatele elektřiny máme všichni již od 1. ledna 2006. Ne každý však toto právo využil a zůstal věrný svému stávajícímu dodavateli.

Pokud budeme chtít změnit dodavatele elektřiny je vhodné si připravit doklady z posledního ročního vyúčtování, abychom si mohli vypočítat, jaké budou předpokládané nové roční platby za elektřinu a porovnat kolik peněz uspoříme a dále stávající smlouvu, abychom zjistili, kdy nám skončí výpověďní lhůta a od kdy budeme mít již dodavatele nového.

Pro nové smlouvy je výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zákonem maximálně na 3 měsíce. Někteří dodavatelé nabízejí výpovědní lhůtu i kratší (1 měsíc).

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele elektřiny je možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchodníkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele. Obchodník pak může provést některé činnosti za nás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.

Srovnání cen elektřiny

Na českém trhu působí více dodavatelů elektřiny. Změnou dodavatele můžete výrazně ušetřit. Pro porovnání cen jednotlivých dodavatelů slouží jednoduchá kalkulačka – srovnávač cen, kde rychle zjistíte, kolik můžete ušetřit právě ve vaší domácnosti.

Jiný dodavatel levnější elektřiny není jediná možnost jak snížit vaše náklady. Můžete se  tu inspirovat stovkou odborných článků, nebo máte možnost zaslat nám váš dotaz on line, informovat se po telefonu, anebo si dojednat schůzku přímo s energetickým poradcem.

V E shopu pro úspory energie jsou v nabídce ověřené technologie, se kterými můžete začít ihned šetřit.

V kalkulačce dodavatelů disponujeme i neveřejnými nabídkami poskutovatelů. V případě dotazů zvolte telefonní konzultaci.  Průměrná úspora 8000 Kč pro domácnost. Garantujeme minimální úsporu 1000 Kč pro každého.

 

Elektřina vyrobená na 100% z OZE

Zájem o ekologii, náš projekt IQenergy podporuje také zprostředkováním prodeje elektřiny, která je vyrobena ze 100% z obnovitelných zdrojů (OZE). V kalkulačkách úspor jste měli k dispozici interaktivní kalkulátor, pro porovnání cen jednotlivých dodavatelů elektřiny a plynu, aby zákazníci věděli, pro jakou distribuční společnost se mají rozhodnout. Pro vyznavače ekologie, doporučujeme firmu "Nano Energies", které garantuje 100% zelenou energii.

 

Změna dodavatele plynu

Také trh s plynem prošel liberalizací a od 1. ledna 2007 si můžeme vybrat, od jaké společnosti budeme plyn odebírat.  Toto právo také nevyužil každý a to ze stejných důvodů, jaké byly uváděny u změny dodavatele elektřiny.

Změnou dodavatele plynu můžeme ušetřit několik tisíc korun za rok a úspora bývá zpravidla větší, než je tomu u změny dodavatele elektřiny.

Cena plynu je rovněž složena ze složky regulované ERÚ, kde se jedná o přepravu a distribuci (k distributorům plynu patří v České republice RWE, E.ON a Pražská plynárenská) a dále ze složky neregulované, u níž ceny určuje trh a stanovuje obchodník (v České republice působí několik velkých obchodníků se zemním plynem a menší dodavatelé, jež mají na trhu zatím okrajovou úlohu).

Pokud budeme chtít změnit dodavatele plynu je vhodné si připravit doklady z posledního ročního vyúčtování, abychom si mohli vypočítat, jaké budou předpokládané nové roční platby za plyn a porovnat si kolik peněz uspoříme a dále stávající smlouvu , abychom zjistili, kdy nám skončí výpověďní lhůta a od kdy budeme mít již nového dodavatele.

Při změně dodavatele plynu se zpravidla s novým dodavatelem uzavírá smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Na základě této smlouvy nám dodavatel plynu zajišťuje kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu.

shutterstock_138247598.jpg

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu bychom měli s novým dodavatelem plynu uzavřít v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Pro nové smlouvy je výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zákonem maximálně na 3 měsíce. Někteří dodavatelé nabízejí výpovědní lhůtu i kratší (1 měsíc).

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele plynu je možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchodníkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele. Obchodník pak může provést některé činnosti za nás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.

Ať se již rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny a plynu, nebo ne, je důležité si uvědomit, že naše hlavní úspora peněz i energií může být zajištěna použitím méně energeticky náročných elektrospotřebičů, dobře zatepleným domem a také změnou našeho chování ve vztahu k užívání paliv a energií směrem k energetickým úsporám.

Srovnání cen plynu

Na českém trhu působí více dodavatelů plynu  Změnou dodavatele můžete výrazně ušetřit. Pro porovnání cen jednotlivých dodavatelů slouží jednoduchá kalkulačka – srovnávač cen, kde rychle zjistíte, kolik můžete ušetřit právě ve vaší domácnosti.

Srovnávač cen dodavatelů plynu

 

Související články na téma poradenství úspora energie v domácnosti

 

Volejte poradce nebo pište do on line dotazníku

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT