tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Poradenství - úspory energie  >  Využití dešťové vody

Využití dešťové vody

Všichni již víme, že užitková voda je poměrně drahá a hledáme způsoby jak jí šetřit a zbytečně s ní neplýtvat. Proto se v poslední době začíná ve větší míře uplatňovat zařízení, které čistí, jímá a následně využívá dešťovou vodu na praní, splachování WC nebo k mycím a úklidovým účelům.

voda, úspory
Můžete si říct, že to není nic nového, protože již váš dědeček jímal dešťovou vodu do sudu, aby s ní mohl zalévat záhony a nebo s ní pokropit v parném létě rozpálenou babičku. Určitý pokrok  tu ovšem je. Jímání dešťové vody se pomalu stane součástí každé nově budované stavby a nebude pouze výsadou zahrádkářů.
 
Jednou z cest jak minimalizovat spotřebu vody z vodovodního řádu, je pořízení systému pro využití dešťové vody, v nemž je dešťová voda jímána v nádržích na dešťovou vodu, filtrována a čerpacím systémem dodávána do potrubního vedení užitkové vody.

Jak funguje zařízení na vyžívání dešťové vody?

Dešťová voda stéká při dešti okapem do potrubí, na jehož trase je vřazen filtr dešťové vody, jehož pomocí se odfiltrují hrubé nečistoty obsažené v dešťové vodě. Přefiltrovaná dešťová voda je svedena do jímací nádrže. Jímací nádrž může být umístěna buďto ve sklepě domu a nebo je zakopána v zemi.

Z jímací nádrže je voda přečerpávána čerpadlem, které je součástí malé vodárny a jehož úkolem je vytvořit požadovaný tlak v soustavě rozvádějící dešťovou vodu k odběrným místům. Čerpadlo je dále ovládáno plovákovým spínačem, který hlídá aby byla dostatečná hladina dešťové vody v nádrži.

Podle velikosti navrženého zařízení na využití dešťové vody rozlišujeme jejich způsoby využití. Menší zařízení jsou využívána pro potřebu v domácnosti, větší zařízení můžeme využít  v penzionu, hotelu nebo v průmyslu.

Návrh zařízení se podřizuje potřebě uživatelů a je současně závislý na množství srážek, které jsou v dané lokalitě k dispozici a na velikosti střech.

V České republice nejsou zatím zařízení pro využití dešťové vody tak rozšířena jako v sousedním Rakousku nebo Německu, kde je již řada výrobců a dodavatelů kompletních systémů a zařízení.  

V našich podmínkách lze také zařízení na využití dešťové vody instalovat a složit při troše dovednosti z dostupných komponentů.

Vlastní studna

Pokud máte velkou spotřebu vody, vyplatí se vám z dlouhodobého hlediska vybudování vlastní studny. Výhodou bude velmi nízká cena vody a nezávislost na dodavateli vody.Nevýhodou jsou však velmi vysoké počáteční náklady a také je nutné provádět a platit pravidelné rozbory vody. Musíte také zažádat o patřičná povolení pro vybudování studny.

Studny a vrty k jímání podzemní vody (tzv. trubní studny) jsou stavby. Proto se řídí obdobnými pravidly jako každá jiná stavba vyžadující územní rozhodnutí a stavební povolení.

Související články na téma poradenství - poradenství, úspora energie a paliv v domácnosti

 

Máte dotazy? Kontaktujte našeho poradce, po telefonu nebo on line  dotazníkem

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT