tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Poradenství - úspory energie  >  Konzultace s nezávislým e poradcem

Konzultací s nezávislým energetickým poradcem můžete ušetřit na energiích

energetický poradce

Neustálý nárůst cen paliv a energií pro domácnosti každému z nás zasahuje velkou měrou do rodinného rozpočtu a nutí nás proto přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli své náklady na paliva a energie minimalizovat.Další zvyšování cen paliv a energií nás v budoucnu čeká, protože do konečných cen paliv a energií se promítne rovněž zahrnutí tzv. externích nákladů, kde se jedná především o náklady související s ekologickými opatřeními, na ochranu ovzduší, na čištění vod, na likvidaci následků těžby uhlí atd. Abychom dokázali snížit spotřebu paliv a energií, musíme se naučit paliva a energie efektivně a správným způsobem využívat. Změnou energetického zákona se již část plateb za dodávku elektrické energie nebude kalkulovat dle spotřebované energie, ale dle rezervovaného výkonu/kapacity.

Pokud si sami neumíme poradit, měli bychom využít služeb odborníků, kteří se zabývají energetickým poradenstvím a konzultovat s nimi možnosti energetických úspor v našem bytě nebo domě.

Doporučuje se, aby energetický poradce byl pokud možno nezávislý na prodeji a montáži konkrétních stavebních výrobků a technických zařízení budov, aby nám opravdu doporučil výrobek a technické řešení, které je optimální pro náš případ a nesnažil se nám nabídnout výrobek, z něhož on bude mít obchodní provizi.
                                                                                  
V České republice je celá řada energetických poradců a poradenských středisek, ale bohužel většina z nich není zcela nezávislá a rady tak směřují k předmětům jejich obchodních zájmů. Ani tzv. střediska EKIS MPO (Energetická konzultační a informační střediska Ministerstva průmyslu a obchodu), která jsou zřízena v některých městech v ČR, v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, týkajících se úspor paliv a energií, nemohou být všechna zcela nezávislá, protože část jich tvoří firmy, které jsou závislé na prodeji konkrétních výrobků a s nimi spojených služeb.

Jak docílit úsporu energie? Pomůže energetický poradce

Energetický poradce by nám měl poskytnout nejen rady a tipy na snížení spotřeby paliv a energií, ale také by nám měl umět poradit v otázkách legislativy, týkající se energetiky a upozornit nás na dotační programy, které podporují využití obnovitelných zdrojů energií a ochranu životního prostředí. Dále by nám měl energetický poradce umět poradit, jakým nejvhodnějším a nejekonomičtějším způsobem máme začít provádět energeticky úsporná opatření.

 

shutterstock_136050611.jpg

Využívat služeb energetického poradce lze zdarma

Je známo, že například celá řada nových stavebních projektů, je provedena bez ohledu na správné umístění zdroje tepla na vytápění a zdroje tepla pro ohřev užitkové vody. Rovněž umístění jednotlivých výtokových míst teplé užitkové vody (TUV) je nevhodně uspořádáno a rozvodná potrubí teplé užitkové vody jsou zbytečně dlouhá a dochází tak ke zbytečným energetickým ztrátám, a to jak na straně tepla, tak na straně užitkové vody.

Pro vzdálenější rozvody teplé užitkové vody, od místa její přípravy, je pak nutno instalovat cirkulační (zpětné) potrubí, ve kterém je oběh užitkové vody zajišťován cirkulačním oběhovým čerpadlem, osazeným do tohoto potrubí před ohřívačem TUV.  Vlastní instalace rozvodů teplé užitkové vody se tak zbytečně prodraží a také provoz cirkulačního čerpadla není zadarmo.

To je jen jeden malý příklad, jak projekt ovlivňuje spotřebu energií a nešetří vaši peněženku.

Proto již při návrhu projektu je třeba, aby jednotlivé profese spolupracovaly na celkovém řešení projektu. Není vhodné spolehnout se jenom na stavebního projektanta, který vám sice navrhne z energetického hlediska stavební projekt v souladu s dnešními požadavky na tepelně-technické parametry a vlastnosti stavebních konstrukcí a budov (viz ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), ale nezajistí vám vždy optimální návrh v souladu s ostatními projektanty podílejícími se na vašem projektu (projektant ústředního vytápění, plynoinstalace, zdravotní instalace, elektroinstalace, měření a regulace).

Nemůžete si být ani jisti, zda navržená řešení a zařízení jsou opravdu provedena s ohledem na vaše peníze a zda opravdu budete šetřit energie. V řadě projektů se totiž řešení podřizuje dealerským smlouvám mezi projektanty a dodavateli. Také montážním firmám, které jsou rovněž obchodně zainteresovány na dodávkách konkrétních výrobků, záleží na tom, aby vás přesvědčily, že zrovna jejich materiál je ten nejlepší.

Je pravdou, že některé výrobky jsou kvalitní, ale není zaručeno, že jsou také energeticky úsporné a jejich cena není přemrštěna.


Související články na téma poradenství v úsporých energie


Volejte energetického poradce, pište dotazy on line

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT