tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Mirokogenerace  >  Zemní plyn

Mikrokogenerační jednotky na zemní plyn

Ještě v nedávné době, byly mikrokogenerační jednotky, na bázi plynových spalovacích motorů, zajímavým řešením, jak si vyrobit pro rodinný dům, nebo skupinu domků vlastní elektřinu a teplo. S ohledem na vzrůstající ceny zemního plynu, není již tento způsob výroby elektřiny a tepla tak lukrativní, jak tomu bývalo před lety. Přesto se ale nadále kogenerační způsob výroby elektřiny a tepla doporučuje využívat, s ohledem na lepší využití primárního paliva oproti klasickým zdrojům tepla.

shutterstock_100862740.jpg

Jejich využití je zejména pro malé objekty, kde  jsou instalovány přímo v objektu (nejčastěji ve sklepě). Mikrokogenerační jednotky jsou napojeny na elektrickou domovní síť a běžný topný systém rozšířený o akumulační nádrž, která slouží pro ukládání přebytečného tepla při výrobě elektřiny. Bohužel v letním období nebudeme, s výjimkou ohřevu užitkové vody, potřebovat tolik tepla a ani akumulační nádrž toto nevyřeší, pokud budeme chtít v letním období vyrábět elektřinu. Jedna z možností je teplo ukládat do bazénu a nebo ho efektivně využívat například k sušení dřeva.

Jako zdroj na výrobu tepla a pro pohon generátoru na výrobu elektřiny se používají nízkootáčkové plynové nebo na plyn upravené automobilové motory. Výhodou je zde vysoká efektivita využití paliva (85-95 %) oproti oddělené výrobě a distribuci tepla a elektřiny. Musíme však počítat také s určitými náklady na servis a údržbu (výměna oleje, repase motoru).

Na trhu je již celá řada výrobců s různými typy plynových motorů. Existují také například mikrokogenerační jednotky na zemní plyn na principu Stirlingova motoru.

Jedná se například o zařízení, které má v kompaktním nástěnném plášti umístěn stirlingův motor a plynový kondenzační kotel. Mikrokogenerační jednotka, o elektrickém výkonu 1000 W, je určena k pokrytí elektrické energie, dané základním zatížením a kondenzační  kotel, zajistí pro dům potřebné teplo na vytápění a ohřev užitkové vody.

Rozsah elektrických výkonů mirkogeneračních jednotek na zemní plyn je od cca 1 kW do 20 kW. Jejich tepelný výkon je od cca 2,8 kW do cca 35 kW.

Hlavním předpokladem, pro instalaci a provoz kogenerační jednotky na bázi zemního plynu, pro decentralizovanou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, je dostupnost zemního plynu a možnost využití elektřiny i tepla.

 

Související články na téma kogenerace