tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Mirokogenerace

Kogenerační jednotky pro domácnosti

Řada z nás si přeje být nezávislí na vnějších dodavatelích paliv a elektřiny a mít vlastní zdroj tepla i výroby elektřiny. Vlastní výrobu elektřiny a tepla nám mohou poskytnout malé kogenerační jednotky (mikrokogenerace).

 

shutterstock_37068943.jpg

Mikrokogenerace na plyn nebo dřevěné peletky

Společná výroba elektřiny a tepla mikrokogenerační jednotkou  je v ČR nové téma. V prodeji jsou již malé domácí elektrárny s plynovými motory, které využívají jako vstupní palivo zemní plyn a nebo mikrokogenerační jednotky využívající, jako vstupní palivo, dřevěné pelety. Předností mikrokogeneračních jednotek (technologie společné výroby elektřiny a tepla) je jejich vysoká provozní účinnost a nízké emise. V následujících kapitolách, jsou o na trhu dostupných mikrokogeneračních jednotkách, uvedeny základní informace.

Související články na téma mikrokogenerace v domácnostech

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT

Volejte, pište energetického poradce