tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Měření a regulace  >  Inteligentní řídící systém
shutterstock_260823266.jpg

Inteligentní řídící systém

Myšlenka tzv. inteligentního domu není nová. Vždyť již ve starých filmových groteskách a nebo ve scifi filmech, jsme mohli vidět celou řadu technických vylepšení, usnadňujících provoz domu a nebo chránících dům před nevítanými návštěvníky.

Od realizace, původně fantastických představ, (jak pomocí různých tlačítek, páček, vypínačů apod., je možné na dálku ovládat například otevírání dveří, oken, napouštět vodu do vany, vařit, stahovat rolety, zapínat rádio), technickými nadšenci, kteří měli představu, jak si zautomatizovat provoz v domácnosti, pokračoval vývoj s rychlým rozvojem elektroniky až k současným inteligentním systémům řízení a bezpečnosti budov.

Využití inteligentních řídících systémů v rodinném domě

Tyto moderní řídící systémy, jsou schopny, prostřednictvím jednoho funkčního systému, ovládat celou řadu technických zařízení v budově a umožňují, jak efektivní řízení vytápění, ohřevu vody, klimatizace, tak také spínání osvětlení, ovládání rolet a žaluzií, ovládat elektronickou požární signalizaci, kamerový a zabezpečovací systém i zábavnou elektroniku.

Inteligentní řídící systémy jsou určeny zejména těm uživatelům, kteří chtějí mít celý provoz v domě, (nebo i mimo dům), pod kontrolou a potřebují mít možnost i na dálku monitorovat, co se v domě, či v jeho blízkém okolí právě děje, nebo i řídit  a  ovlivňovat vlastní provoz v domě. Uživatel tak získá z jednoho centrálního místa a nebo i z mobilního ovládacího panelu (např.tabletu, iPhon, iPadu), dokonalý přehled o aktuálně probíhajících procesech v domě, i o potencionálních poruchách technických zařízení, či o požáru nebo narušení bezpečnosti v domě.

Každý projekt inteligentního řídícího systému je prováděn individuálně, dle  požadavků uživatele domu. Všechny projekty však mají společný cíl a snahu o optimalizovaný, energeticky nenáročný provoz technologií v domě a je v nich kladen důrazu na maximální spolehlivost a bezpečnost, jež je docílena minimálním vstupem lidského faktoru v procesu obsluhy či údržby.

Nainstalovaný systém měření a regulace poskytuje uživateli nejen komfort podle jeho představ, ale zejména úsporu paliv a energií a s tím souvisejících provozních nákladů. To vše je zajištěno díky přesné regulaci vytápěcí teploty, teploty užitkové vody, vlhkosti v budově, osvětlení či optimální klimatizaci budovy.

Pokročilé systémy jsou schopny zajistit v domě nejen úsporu paliv a energií, ale také ochránit dům před povětrnostními vlivy, před vandalstvím a krádeží.

 

inteligentní dům iqenergy

Multiroom systém

Do popředí se v poslední době také dostává centrálně ovládaná zábavná elektronika (tzv.multiroom systém), kdy můžete například z jednoho centrálního systému v domě poslouchat hudbu, či sledovat video v různých místnostech domu a z těchto místností si řídit hlasitost, výběr skladeb, nebo videí.

 

Výhody pro uživatele

Výhodou, instalovaných centrálních inteligentních řídících systémů, je pro uživatele zejména jejich jednoduchost obsluhy (poskytování vždy jen těch nejzásadnějších informací), zpravidla vynikající technická kvalita (garantující bezchybný a spolehlivý provoz) a flexibilita. Některá zařízení lze ovládat i hlasem.

U menších technologických systémů v domě je vše řešeno prostřednictvím autonomně fungujících podstanic, které jsou navzájem propojené sběrnicí a umožňují sdílení posbíraných informací.

Větší a složitější technologické systémy jsou ovládány řídící centrálou ve formě PC s odpovídajícím softwarem, jenž zajišťuje centrální dohled a komunikaci se všemi systémy a monitoring jejich aktuálních provozních stavů, či hlášení poruchových událostí.

 

Odchodové tlačítko a noční režim

Praktická funkce u inteligentních řídících systémů je použití tzv.odchodového tlačítka, kdy při odchodu z budovy, můžete stiskem jediného tlačítka, vypnout v celém domě nejen světelné okruhy, ale zároveň i vybrané zásuvky či další obvody. Tím se snižuje například riziko požáru, při zapomenutí zapnuté žehličky, nebo elektrického vařiče. Dále se ztlumí vytápění, všude se zhasne, zatáhnou se žaluzie a uvede se do provozu elektronický zabezpečovací systém. Také možnost přepnutí na noční režim je nezbytnou funkcí inteligentních řídících systémů, kdy se obdobně, jako při odchodu, domácnost uvede do klidového a úsporného režimu.

Potom však při příchodu domů, musí následovat logicky příchodové tlačítko, které zase uvede vše do provozu a může vás přivítat, místo psa i přednastavená hudba a příjemné osvětlení.

shutterstock_218972335.jpg

 

Montáž a realizace Inteligentního systému

Dle některých výrobců je montáž celého systému velmi jednoduchá a může ji údajně zrealizovat i domácí kutil. U jiných systémů, se naopak preferuje při montáži pouze odborná firma. Ceny jednotlivých systémů pro dům se liší podle složitosti i podle výrobců a mohou se pohybovat od několika tisíc korun až po desítky i stovky tisíc korun, při použití hi-tech výrobků.

 

Související články měření a regulace

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT