tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Elektrodoprava  >  Elektromobily

Elektromobily

elektromobil.jpg

Každá rodina, má již ve své domácnosti, místo zastaralých a nemoderních energeticky náročných elektrospotřebičů, energeticky úsporné elektrospotřebiče. Málokterá rodina, však vlastní elektromobil, který je také energeticky úsporný a již při jeho výrobě se spotřebuje méně energie, protože má mnohem méně součástek, než automobily se spalovacími motory. Také jeho provozní náklady jsou výrazně nižší. Ve spojení s vlastní fotovoltaickou elektrárnou budete energeticky téměř nezávislí.

Nabídka elektromobilů se každým rokem rozrůstá a také jejich uměle vytvořené vysoké ceny, se pozvolna snižují.

Kdo elektromobil již vlastní, jistě oceňuje jeho výhody, mezi něž patří:

  • minimální hluk
  • žádné emise do ovzduší
  • rychlý rozjezd
  • minimální údržba
  • nižší cena povinného ručení
  • osvobození od silniční daně pro podnikatele

Jednou z možných cest, jak zabránit poškozování zdraví obyvatelstva, je právě náhrada současných automobilů, produkujících jedovaté zplodiny, elektromobily a dále omezení dopravy ve městech, například zpoplatněním vjezdu, jak to již mnohde úspěšně praktikují. Bylo by také možno zavést na každý dopravní prostředek poplatky za znečištění ovzduší jak je tomu například u zdrojů tepla. Tím by byl vyvinut tlak na výrobce, aby jejich dopravní prostředky byly k životnímu prostředí šetrnější.

Přitom je vynález elektromobilu velmi starý. První elektromobil byl vyroben již v roce 1881 ve Francii a od roku 1891 do roku 1915 bylo údajně vyrobeno více jak 35 tisíc elektromobilů ve Spojených státech.

První elektromobil na našem území zkonstruoval v roce 1895 Ing. František Křižík. Další vývoj prototypů elektromobilů byl prováděn v šedesátých letech v době ropné krize a do devadesátých let u nás elektromobily vyráběli převážně „domácí kutilové“. Ve větší sérii se až do roku 1997 vyráběl elektromobil BETA, který měl dojezd na jedno nabití až 120 km a jeho maximální rychlost byla 110 km/hodinu.

Obrat nastal až objevem ropy a vynálezem elektrického startéru, který odstranil ruční a namáhavé startování automobilu klikou.

Je veliká škoda, že rozvoj elektromobilismu byl přerušen hromadnou výrobou vozidel se spalovacími motory a obyvatelstvo musí do dnešního dne být vystaveno znečištěnému ovzduší a hluku, které poškozují naše zdraví.  Z toho je patrna úplatnost, lhostejnost i nezodpovědnost politiků, kteří doposud nikdy proti tomu neprotestovali a nechránili zdraví obyvatelstva, zaručované ústavou i hygienickými předpisy.

Řada automobilek má již vyrobeny prototypy elektromobilů a některé se již vyrábějí sériově. Jejich masovému rozšíření však zatím brání příliš vysoká cena a také nižší dojezdová vzdálenost na jedno nabití.

Můžeme mít podezření, že nižší dojezd je navržen záměrně, aby ještě trval zájem o klasická, neekologická auta a byly doprodány jejich náhradní díly.

Proč například automobilka v USA je schopna vyrábět sériově elektromobil s dojezdem i 400 km? Většina automobilek nabízí elektromobily s dojezdem 80 až 180 km. Pravdou je, že mnohým řidičům by to mohlo stačit, neboť delší cesty jsou prováděny zejména v době dovolených a prázdnin a to dvakrát až třikrát za rok.

Většina řidičů argumentuje také s tím, že není možnost elektromobily rychle dobíjet a chybí na dopravních trasách dobíjecí stanice. Některé automobilky uvažují i o rychlé a téměř automatické výměně vybitých baterií za plně nabité na speciálních stanicích zřízených v místě stávajících čerpacích stanic pohonných hmot.

První zemí na světě, která instalovala celonárodní síť rychlonabíjecích stanic pro elektromobily je údajně Estonsko, jež má cca 1,2 milionu obyvatel. Výstavbu 165 nabíjecích stanic financovala vláda z prodeje emisních povolenek firmě Mitsubishi, za něž nakoupila také více než 500 elektromobilů a zajistila finance pro systém podpor pro občany, kteří si koupí elektromobil.

V současné době vzniká v ČR celá řada organizací a firem, které tuší v elektromobilech budoucnost a prosperitu v podnikání.

Od vládních činitelů v ČR podporu elektromobility nemůžeme očekávat, protože chybí strategická koncepce i finanční podpora, jež je pro masové rozšíření elektromobilů potřebná.

V nedávné době vznikla v ČR Unie elektromobility (UEM), jejímiž zakládajícími členy jsou společnosti, které mají zájem pomoci rozvinout potřebnou infrastrukturu nabíjecích stanic a které chtějí spolupracovat s ostatními sdruženími a subjekty v ČR i v zahraničí, zabývajícími se elektromobilitou.

Koncepční přístup k elektromobilitě zaujala například zemská vláda Horního Rakouska, která je prozíravá, na rozdíl od vlády ČR, i v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Její strategický plán spočívá ve finanční podpoře při vybudování celoplošné infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily v obcích (bylo vyčleněno 250 tisíc Euro). Na této akci se také podílejí aktivně místní dodavatelé energií.

Pro propagaci elektromobility dotovala vláda dohromady více jak 7000 elektrokol a elektrických mopedů.

Dále poskytuje vláda Horního Rakouska pro občany finanční podporu na pořízení fotovoltaické elektrárny na střechu domu, která bude vyrábět elektřinu pro potřebu domu i pro nabíjení elektromobilu.

Poslední zprávy z oblasti životního prostředí v ČR jsou alarmující, neboť v řadě měst jsou vlivem neekologické a hlučné dopravy překračovány hygienickými předpisy povolené emisní i imisní limity a nejsou ani dodržovány již stanovené normy přijaté členskými státy EU.

V ČR je v současné době rozvoj elektromobilové dopravy podporován následujícím způsobem:

  • Osvobození od placení silniční daně (daň není tak vysoká, aby se toto stalo důvodem k nákupu elektromobilu)
  • Zřizováním rychlodobíjecích stanic skupinou ČEZ a Pražskou energetikou a.s.
  • Zavedením výhodnějšího odběrného tarifu pro nabíjení elektromobilů
  • Osobní iniciativou zájmových skupin lidí, kteří preferují elektrický pohon v dopravě