tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Větrání, temperace, odvhčování pomocí teplovzdušních solární panelů, fasád a kolektorů

Teplovzdušné  solární panely, fasády, kolektory

Konstrukčně se teplovzdušné solární panely - kolektory podobají kolektorům kapalinovým. Tepelná energie slunečního záření se zachycuje ve vzduchových kolektorech, kde například vzduchem protékaný nebo obtékaný absorbér leží v dobře tepelně izolované skříni s krycím zasklením na přední straně.

 

V praxi jsou však využívána i jiná konstrukční řešení, například:

  • panelové ploché kolektory – bez vzduchové mezery, se vzduchovou mezerou, jednokomorové, vícekomorové, otevřené, uzavřené
  • absorpční střechy a fasády – integrované do střešního nebo obvodového pláště, – zasklené, perforované
  • energetické fasády – předsazený prosklený plášť, d = 0,1 až 0,2 m (neprůchozí a neprůlezný ), d > 0,6 m (průlezný), – akumulace do hmoty fasády, – clonicí prvky, – výška na podlaží, na více pater nebo průběžná

 

Systémy s fotovoltaickými panely, které vyrábí elektřinu pro pohon ventilátorů

 

respekto-panel.jpg

V tomto případě se jedná o možnost větrání bez předehřívání vzduchu, kdy je nasáván čerstvý vzduch pomocí ventilátoru osazeného v obvodové stěně, jenž je poháněn fotovoltaickým panelem. Ventilátor může být napájen přímo stejnosměrným proudem, pokud má elektromotor na stejnosměrný proud. Pro ventilátory s běžným elektromotorem musí být použit fotovoltaický panel s mikroměničem. Tento systém může být navržen i se záložní baterií, pokud ho opatříme nabíjecím zařízením, To nám umožní využívat větrací systém i v noci a v době, kdy fotovoltaický panel nevyrábí žádnou elektřinu.

 

Hybridní systémy, které využívají teplovzdušné panely, v kombinaci s fotovoltaickými panely.

Tento způsob větrání umožňuje přivádět filtrovaný venkovní vzduch přes tepelně izolovaný vzduchový kolektor, ve kterém se čerstvý nasávaný vzduch zahřívá a vede se izolovanou trubicí skrz zdivo do domu. Pro zvýšení účinnosti větrání obytných místností se solární teplovzdušné panely kombinují s fotovoltaickými články, které pohánějí ventilátor osazený v potrubí. Rovněž tento systém může být navržen se záložní baterií, pokud ho opatříme nabíjecím zařízením, To nám umožní využívat větrací systém i v noci a v době, kdy fotovoltaický panel nevyrábí žádnou elektřinu.

Související články na téma solární větrání, temperace vzduchu, odvhčování

Solární panely v E Shopu

 

Vzduchové solární systémy pro přípravu teplé vody.

Jedná se o kompaktní zařízení, které mimo větrání a vytápění, zajišťuje ohřev užitkové vody pomocí výměníku vzduch-voda, který je složen z několika řad měděných trubek s hliníkovými lamelami a jenž zajišťuje velmi vysoký a účinný přenos tepla. Regulace nebo přepnutí provozního režimu probíhá přes solární přepínač, jenž umožňuje podle nastaveného teplotního nebo funkčního profilu přepínání mezi topením, větráním a ohřevem vody.

Solární teplovzdušné fasády

Zajímavým a dá se říci i unikátním řešením, pro automatické větrání a topení řady objektů, jsou tzv.solární teplovzdušné fasády, jejichž provoz je založen na slunečním svitu a provozní náklady jsou téměř nulové.

U nově postavených staveb se již vyžaduje velmi kvalitní zateplení a nová okna jsou při úplném zavření téměř vzduchotěsná a tak přirozená hygienická výměna vzduchu musí být zajištěna buď ručně otevíráním oken a dveří a nebo automatizovaným větráním.

U nízkoenergetických a pasivních domů se zpravidla používají pro větrání tzv. rekuperační jednotky, jejichž provoz však vyžaduje elektrickou energii na pohon ventilátorů i řídící automatiky.

Náklady na elektřinu nám výrazně pomohou snížit právě solární teplovzdušné fasády, protože se dají použít pro předehřev vzduchu pro rekuperační jednotku, případně mohou fungovat i samostatně a také automaticky provádět požadovanou výměnu vzduchu v domě.

Solární teplovzdušné fasády pomáhají i při vytápění domu a jejich návrh je prováděn po konzultaci se zákazníkem na míru, vždy pro konkrétní stavbu a vypracován odborníky ve speciálním 3D modelovacím software.

Fasády jsou navrhovány nejen pro rodinné domy, ale i pro průmyslové budovy, skladovací haly. Úspěšné realizace již prokázali finanční úsporu i návratnost vložených investic, jež se pohybují okolo 6ti až 8mi let. Údajná životnost fasády se pohybuje okolo 25 let.

Výrobce k fasádám dodává i vlastní řídící software, který umožňuje nastavení ideláního provozu a jeho řízení je umožněno z jakéhokoli PC zařízení s internetem, na němž lze údajně prohlížet i výkonové reporty.

foto_web_s_3_.jpg

 

Pište, volejte energetického poradce, který je tu pro vás a poradí vám ZDARMA

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT