tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Profesní zkoušky pro montážníky dotovaných energetických zdrojů využívajících OZE_5

Profesní zkoušky pro montážníky tepelných čerpadel a dotovaných energetických zdrojů využívajících OZE (Tepelná čerpadla, atd.)

V souvislosti s větším podílem nových instalací technických zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) k energetickým účelům, se po celém světě začaly objevovat i instalace, které byly provedeny ne zcela odborně, což mělo vliv na jejich funkčnost a mnohdy byly provedeny i v rozporu s platnými předpisy. Z těchto důvodů Evropská komise připravila a vydala směrnici 2009/28/ES, na níž musel zareagovat také český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

tepelné čerpadlo IQenergy

Proto je v zákoně uvedena od 1. ledna 2015 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) nechat si provést instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, výlučně osobou, která má oprávnění tyto instalace provádět (fyzická osoba s platným osvědčením o absolvování profesní kvalifikace).

Novelou č. 103/2015 Sb., však byla od 1. července 2015 výše uvedená povinnost zmírněna pouze na všechny dotované instalace zařízení vyrábějících energii z OZE.

Která zařízení vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů?

Jsou to všechna zařízení spalující tuhou biomasu (kotle a kamna na dřevo, na pelety, štěpku), dále všechny typy tepelných čerpadel (vzduch-voda, voda-voda, země-voda) a solární systémy (s fotovoltaickými články, s termickými kolektory).

Kde a jak lze získat zkoušku z profesní kvalifikace?

Na profesní zkoušky se uchazeči mohou přihlásit například zde: http://www.topenaridotace.cz/prihlasit-se-na-zkousku

Po vyplnění a předložení potřebných formalit, žadatel absolvuje  celodenní školení a zkoušku v autorizované zkušebně v Heřmanově Městci, týkající se jím požadované profesní kvalifikace.

Zkouška se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Výhodou je, že každý uchazeč kromě vlastní zkoušky projde rovněž školením a je seznámen s novinkami z konkrétního oboru vytápění i s aktuálními podmínkami dotací.

Výstupem při úspěšném absolvování profesní zkoušky dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je Osvědčení o profesní kvalifikaci, které je platné po dobu 5 let.

Zkouška je zpoplatněna (5000,-Kč bez DPH) a dle zákona č. 406/2000 Sb. je v ceně zahrnut manipulační poplatek, oběd a občerstvení, vystavení osvědčení, zavedení do databází a vyhledávačů, vydání bonusů. Sleva 2000 Kč na účastnický poplatek, pokud je to vaše 3. nebo 4. profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. v Heřmanově Městci nebo v partnerské zkušebně ATMOS v Bělé pod Bezdězem (cena po slevě 3 000 Kč bez DPH).

Související články -tepelná čerpadla- v archivu

Související články - topení -

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT