tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Požadované parametry tepelných čerpadel pro dotaci_4

Požadované parametry tepelných čerpadel pro dotaci

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky požadovaných hodnot a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

shutterstock_157630682.jpg

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN 12 309 - 2, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky požadovaných hodnot a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Tepelná čerpadla v E shopu

Jaké výhody má tepelné čerpadlo?

Víme, že z 1 kWh dodané elektrické energie tepelné čerpadlo vyrobí 3 až 4 kWh tepla a my tak zaplatíme pouze za 1 kWh dodané elektrické energie. Navíc se dostaneme do tarifu levnější elektrické energie (D 56d), kterou využíváme i pro ostatní elektrospotřebiče v domě a můžeme tak ušetřit další peníze.

Související články na téma tepelná čerpadla v archivu novinek

Související články na téma topení

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT