tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Podpora instalacím tepelných čerpadel_3

Podpora instalacím tepelných čerpadel

Velmi výhodné dotace budou občanům poskytovat krajské úřady, které se museli do 30. září 2015 přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí-Snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Jedná se o finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní tepelné zdroje, jež musí splňovat Směrnici o Ekodesignu (směrnice 2009/125/EU). Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

tepelné čerpadlo dotace

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

- tepelné čerpadlo

- kotel na pevná paliva,

- plynový kondenzační kotel,

- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

- „mikro“ energetická opatření

Jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat je dáno základními a neměnnými podmínkami, jež se týkají např. výše dotace, povinných minimálních parametrů u dotovaných zdrojů tepla a povinných mikro-energetických opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. To, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů tepla, zda se bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Výše dotace se bude pohybovat od 70 do 85% a bude odstupňovaná např. podle znečištění ovzduší v místě výměny kotle nebo právě podle druhu paliva. Nejvíce zvýhodněné budou kotle na OZE.

Tepelná čerpadla v E shopu

Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu, tedy laicky řečeno musí splňovat parametry min. 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními.

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, dřevo, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude uznána.

Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Podporované tepelné zdroje budou uvedeny v závazném seznamu vedeném SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn. Kotle na tuhá paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července.

Příští Nová zelená úsporám bude kontinuální, zdroje tepla budou podporovány z tzv. kotlíkové dotace ( prostředky z Operačního programu Životní prostředí-Snížení emisí z lokálního vytápění domácností).

Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.

Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.

Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč. Na tepelná čerpadla se poskytuje nejvyšší podpora.

Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.

Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč.otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Související články v archivu

Související články na téma - topení -

 

Tepelná čerpadla v E shopu

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT