tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Velká kontinuální výzva, která bude trvat až do roku 2021 je nastartována.  Veškeré domácnosti si sáhnou až na celých 27 miliard korun:

Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní fond životního prostředí aktuálně uvedli informaci a celkové podmínky ve svém programu Nová zelená úsporám, který je zaměřen výhradně na rodinné domy. Jedná se o kontinuální výzvu, jenž poběží v rámci v níž je možné požádat o výhodnou průběžnou dotaci až do roku 2021. Příjem žádostí byl oficiálně spuštěn a celkově je k dispozici suma 520 milionů korun. V dalším následujícím roce bude uvolněno zhruba 2,85 miliard korun.

shutterstock_59161279.jpg

Pojďme se společně podívat na zásadní novinku programu nesoucí název Nová zelená úsporám, která spadá do dlouhodobé kontinuální výzvy. Ta se odlišuje především tím, že neběží jen několik měsíců, le potrvá až do úplného skončení programu v roce 2021. Během této dlouhé doby bude celkově přerozděleno 27 miliard korun, které budou získány z prodeje emisních povolenek.

V posledním roce se můžete těšit na nastavení prověřených nových a otevřenějších podmínek moderního programu. Právě díky nim se tento program stává mnohem stabilnější a předvídatelnější na několik následujících let dopředu. Právě z těchto důvodů může být vyhlášena tato výzva, která bez jakýchkoliv komplikací poběží až do roku 2021. Rovněž nebudou přicházet žádné další změny radikálně měnící nastavený program. Hlavním cílem tohoto programu je zajištění průběžného čerpání dotací v průběhu celé délky programu. Lidé tak mohou ušetřit několik desítek tisíc korun dodává ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

shutterstock_116093827.jpg
Hlavní předností této kontinuální výzvy je fakt, že si každý může důkladně celou akci naplánovat a individuálně přizpůsobit svým časovým i finančním požadavkům. Realizaci moderních úsporných opatření lze provádět po jednotlivých krocích, a to i v průběhu několika let s dotacemi. Další novinkou, která stojí v tomto programu za zmínku je nová podpora malých fotovoltaických systémů. Dotace se dá využít i na instalaci FV systémů pro rychlou a úspornou přípravu teplé vody. Rovněž se nezapomíná na instalaci malých FV elektráren, které jsou určené výhradně pro distribuci elektřiny k přímé spotřebě v menších i větších domácnostech. Na tento inteligentní systém je možné získat dotaci do maximální výše 100 000 tisíc korun

Tento program má být hlavní motivací pro všechny občany k energetické soběstačnosti. Instalace solárních systémů  přinese všem rodinám nemalé úspory. Program rovněž napomůže České republice snížit závislost na fosilních palivech, které nemají neomezené zdroje.

Tato kontinuální výzva je určena především pro majitele rodinných domů, jenž plánují získat rychlou dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu nebo výměnu elektrického zdroje tepla za solární systémy nebo tepelná čerpadla. Nezapomíná se ani na výstavbu ekologických domů s nízkou energetickou náročností. Stejně tak, jak tomu bylo i v předcházejících výzvách, i zde se výše dotace odvíjí od celkového výsledku a snížení energetické náročnosti rodinného domu. Dotace tak mohou v konečném výsledku uhradit až 50 % výdajů spojené s rekonstrukcí nebo výstavbou. Rovněž musíme připomenout, že aktuální výzva přináší i několik změn týkající se výměny neekologických zdrojů vytápění.

Na tento typ zdroje je možné uplatnit nárok na dotaci z kotlíkového operačního programu Životního prostředí, právě proto byla tato opatření z důvodu funkčnosti programu Nová zelená úsporám trochu omezena. I přes to se stále setkáváme s možností podpory výměny elektrických zdrojů za účinnější tepelná čerpadla nebo fotovoltaických solárních systémů a systémů pro nucené větrání, které navíc zpětně získává teplo. Stejně tak, jak tomu bylo i v programech minulých výzvách i zde - Nová zelená úsporám - lze o dotaci požádat s předstihem, v průběhu nebo po skončení akce.

Při podání žádosti o dotaci na již zrealizované projekty je proplacení možné do 9 týdnů. od jejich skutečného data podání. V případě,  že budete opatření realizovat až po jejich schválení, bude dotace proplacena do 6 týdnů od doložení realizace. Žádosti jsou Státním fondem životního prostředí přijímány od 22. října roku 2015 od 10 hodin. Žádost vyplníte během několika málo okamžiků. Bohatě postačí předlohu formuláře vyplnit v elektronické podobě na internetových stránkách NZÚ.

Žadatelé, kteří nemají přístup na internet, pomohou s podáním žádosti právníci situovaní na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.  Vždy je nutné sebou mít řádně vyplněný a vytištěný formulář se žádostí o dotaci. Společně s dalšími přílohami je nutné jej podepsat  a zaslat popřípadě osobně doručit do lhůty 5 dnů na dané krajské pracoviště SFŽP ČR. K této dotaci je nutné přiložit i projektovou dokumentaci, v níž je zjistitelné navrhované opatření a energetické hodnocení.

Tento program se na scénu dostal poprvé v letech 2009, přičemž bylo v rámci rodinných domů a bytových domů vyřízeno celkem 74 024 žádostí. Přerozdělilo se na 20 miliard korun. Lidé se dotace naučili využívat a v tomto roce se po nich opravdu zaprášilo. V předešlém roce se finanční prostředky vyčerpaly za pouhé dva měsíce. Celkem 4 724 žádostí s kreditem větším jak jedna miliarda. Zásobník disponuje 226 projekty za 56 milionů korun, o případné podpoře se rozhodl ministr navýšením alokace předchozí výzvy. Dle těchto statistických údajů je patrné, že programy fungují skvěle a jsou správně nastavené.

Kontinuální výzva v kostce

 

  • není omezena jakoukoliv lhůtou pro podání žádosti o dotaci. Lhůta je ohraničena dobou trvání tedy do 31.12 roku 2021
  • Všechny žádosti, na které nevystačí žádné volné finanční prostředky budou přesunuty do tzv. zásobníků. Postupně budou nadále přesouvány do řádné administrace v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. MŽP bude o těchto dostupných prostředcích veřejnost pravidelně informovat.
  • V programu se poprvé objevuje dotace na fotovoltaické systémy a dokonce i na samotnou instalaci systémů nuceného větrání i se zpětným nasáváním tepla.
  • Programy se mohou vzájemně kombinovat
  • Žadatel může získat dotaci v podobě 50 % z celkových nákladů na výměnu či realizaci do maximální výše 5 milionů korun.
  • Opravdu rychlé administrativní úkony. Celkem 3 týdny na schválení žádosti a 3 týdny na kontrolu dokumentace a závěrečný výpočet výše dotace. Další tři týdny na vyplacení.
  • O mnoho méně papírování a současně i potřebných dokumentů.
  • Všechny realizace a žádosti o dotace na území moravskoslezského a ústeckého kraje mají navýšenou dotaci o 10 %. Dotace se však nevztahuje na odborný posudek  zajištění odborného technického dozoru.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT