tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Fotovoltaika- splněný sen seniora
img_4670.jpg

Fotovoltaika- splněný sen seniora 

Každý z nás má nějaká přání,  ale ne vždy se nám všechna podaří zrealizovat po letech nedobrovolné závislosti na palivech a energiích. Není to tak dávno, kdy decentralizace byla samozřejmostí a týkala se nejenom energetiky. Každý správný hospodář věděl, že je potřebné se předzásobit na zimu palivem, nejčastěji dřívím a také pro hospodářská zvířata i pro svoji rodinu musel mít dostatek potravy, kterou si před zimou vypěstoval a sklidil. Byl ENERGETICKY NEZÁVISLÝ a soběstačný a dokázal se postarat i o odpady, které spalováním vznikly a použil je k hnojení. Seno na půdě a dříví srovnané okolo domu bylo zase dobrou tepelnou izolací.

Až později si dříve neexistující energetické společnosti přisvojily právo z našich společných přírodních zdrojů vyrábět energie, elektřinu a teplo a přeprodávat nám je za nemalé peníze, když nám předtím patřičně vysvětlili, jak je to pohodlné a správné. ZAČALI JSME BÝT ENERGETICKY ZÁVISLÝ. Dnes všichni vidíme, jak nám draze dodávají zemní plyn, uhlí i další fosilní paliva a elektřina i voda nejsou vyjímkou. Stále se nám snaží namlouvat, že to jinak není možné a že obnovitelné zdroje energie jsou jen okrajovou záležitostí a jak spotřeba paliv a energií musí neustále stoupat.

Neměli bychom zapomenout na to, jakým způsobem energetické společnosti a firmy znečišťují naše životní prostředí a jak velké centrální zdroje, které údajně méně znečišťují naše životní prostředí, škodlivé emise rozptylují ve vzduchu široko daleko a ty dopadají nejen k nám, ale i k našim sousedům. Nikdo se nedívá na to, jak velké ztráty paliv a energií vznikají při jejich přenosu a dopravě na velké vzdálenosti. Decentralizací se výroba energie přesune co nejblíže k místům její spotřeby a jak bylo řečeno na začátku, každý správný hospodář bude vědět kolik energie bude pro sebe potřebovat a také si jí tolik vyrobí.

Proč máme elektřinu do domu přivádět ze stovky kilometrů vzdálených elektráren?

Výše uvedeným se řídil i náš zákazník z Prahy, který si v důchodovém věku pořídil elektromobil a zaujala ho možnost vlastní výroby elektřiny pomocí fotovoltaické elektrárny, protože si přál snížit svoji závislost na dodavateli elektřiny a mít možnost z vlastního zdroje nabíjet baterie v jeho elektromobilu.  Po zjištění stávajících spotřeb elektřiny v domě, obhlídce na místě, počítačové simulaci rozmístění panelů s ohledem na zastínění i s ohledem na finanční možnosti zákazníka, byla navržena FVE se 14 kusy fotovoltaických panelů o instalovaném výkonu 3,57 kWp s akumulací do baterií. Při rozhodování hrála roli také dotace v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kdy v podprogramu 3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 je při splnění podmínek podpora 100 tisíc korun (na vlastní realizaci FVE) a 5 tisíc korun získá žadatel ještě na Odborný posudek.

Předpokládá se, že roční výroba elektřiny pomocí FVE bude cca 3750 kWh a efektivně využité množství  elektřiny bude dosahovat cca 3 380 kWh. Pořizovací náklady na FVE činily 250 tisíc korun.

Po vyplacení dotace z programu NZÚ uvažuje zákazník, s ohledem na vysoké spotřeby elektřiny v domě, s  dalším rozšířením fotovoltaického systému.

Protože se instalace FVE prováděla na plochou střechu, byly fotovoltaické panely na základě počítačové simulace rozmístěny na podpěrných konstrukcích ve třech řadách, tak aby si vzájemně nestínily.

 Solární panely Amerisolar, každý o výkonu 255 Wp, jsou propojeny solárním dc-kabelem a zavedeny do 1f střídače Growatt 3000Hy. Do střídače jsou panely zapojeny do 2 stringů po 7-mi panelech. Stringy jsou zapojeny do střídače přes pojistkové odpojovače s jištěním na úrovni 12 A DC a na pojistkový odpojovač je stejným solárním kabelem napojena i stejnosměrná DC přepěťová ochrana. Objekt není vybaven hromosvodem.

Střídač Growatt 3000Hy je jednofázový hybridní střídač a prochází jim přívodní fáze L1 objektu od elektroměru a vrací se přes rozvadeč FVE do hlavního domovního rozvadeče. Přívodní AC-kabel je dimenzován na větší průřez, protože se počítá s instalací další FVE.

Pro bateriový systém, který je tvořen 4 kusy baterií Hoppecke AGM 135 4 x 12 V, je pod měničem instalován rozvadeč baterie, do kterého přichází z měniče dvojice stejnosměrných kabelů pro baterii, napojená přes pojistkový odpojovač s jištěním na úrovni 32 A DC umístěným v rozvadeči FVE. Střídač a rozvadeč baterie je umístěn v místnosti sklepa RD a hlavní podružný rozvadeč je umístěn v chodbě sklepa RD.

Při výpadku napětí v DS je zaručeno spolehlivé automatické odpojení FVE (výrobny) od DS a výrobna se může automaticky připojit k DS nejdříve v okamžiku, kdy napětí v DS bylo v předcházejících 20 minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí v PPDS (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení).

Výrobna bude v případě požáru spolehlivě odpojena od DS v souladu s požadavky ČSN 730848.

Součástí střídače je integrovaná napěťová a frekvenční ochrana. Ochrany výrobny musí být provedeny a nastaveny v souladu s platným předpisem „Pravidla provozování distribuční soustavy, příloha č. 4“ a v případě jejich vybavení musí být výrobna odpojena od DS jako celek.

Fotovoltaická elektrárna pracuje s účiníkem lepším, než 0,95 a proto není potřeba žádná kompenzace.

Na stávající kabelový přívod za měřením v rozvaděči, kterým protéká veškerá spotřeba elektrické energie jsou osazeny proudové transformátory měřícího modulu regulátoru Wattrouter, který snímá přetoky elektrické energie z FVE do DS.

Při větší výrobě z FVE, než je okamžitá spotřeba RD regulátor dle zadaného pořadí spíná výkonově spojitě (přesně dle nadvýroby ve FVE) spotřebiče s akumulační funkcí (el. bojlery–priorita 1 a 2) a dále může i skokově spínat pomocí stykačů další elektrospotřebiče. Celé zapojení bylo provede dle schématu v projektu elektro, jenž byl vypracován před realizací FVE.

A na závěr jsem si zde dovolil citovat výstižná a milá slova našeho zákazníka:

„Jsem tak trochu vizionář a netrpělivě čekám na okupaci Měsíce a ekonomické starty raket do vesmíru s pohonnými látkami získanými z Měsíce a osídlení Marsu. A samozřejmě, že budu vlastnit nezávislou elektrárnu,vodárnu (na tom se již pracuje), teplárnu a kotelnu a jezdit elektromobilem nabíjeným ze soláru. Tak teď nevím čeho se z toho co chci dožiju, ale chci všechno, protože všechny sny dávají člověku smysl života“.

Autor článku: Lubomír Klobušník, energetický poradce IQenergy