tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Co všechno musí vědět ten, kdo montuje tepelné čerpadlo?_7

Co všechno musí vědět ten, kdo montuje tepelné čerpadlo? - 1. část

Při písemných a ústních zkouškách se jedná o tzv. „Hodnotící standard“. Ten požaduje po uchazeči o profesní kvalifikaci Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) následující:

  • Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 

  • Orientace v provedení tepelných čerpadel

  • Orientace v činnosti tepelného čerpadla

  • Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

  • Instalace soustav s tepelnými čerpadly

  • Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

  • Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

 

shutterstock_201564548.jpg

a) Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

b) Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem regulovaných chladiv a olejů (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

c) Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v provedení tepelných čerpadel

a) Popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

b) Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

a) Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

b) Popsat požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle (Písemné ověření s ústním zdůvodněním)

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

a) Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody) Písemné ověření s ústním zdůvodněním

b) Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy Písemné ověření s ústním zdůvodněním

c) Vypočítat stupeň využití tepelného čerpadla a sezónní topný faktor Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Související články v archivu

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT